¬ß 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med k√łnsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.

Vist 174 gange.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) sp√łrgsm√•l S 3294 – Samling: 2004-05 (2. samling) – om anerkendes af k√łnsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, om en transseksuel udlandsdansker, som er i besiddelse af nyt navn og nyt k√łrekort, ikke har mulighed for at opn√• anerkendelse af sin nye identitet i Danmark, fordi de danske myndigheder kr√¶ver alle n√łdvendige k√łnsskifteoperationer skal v√¶re gennemg√•et, f√łr en persons nye identitet kan anerkendes, og vil ministeren oplyse, om den danske lovgivning p√• dette omr√•de ikke b√łr tages op til fornyelse set i forhold til lovgivningen i bl.a. vore nabolande og EU?

Svar
Da sp√łrgsm√•let prim√¶rt vedr√łrer forhold under navnelovgivningen, har jeg til brug for besvarelsen anmodet om et bidrag fra Familiestyrelsen.

Familiestyrelsen udtaler, at navneforandringer foretaget i udlandet, herunder navneforandring til et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, som udgangspunkt anerkendes efter dansk ret, hvis den p√•g√¶ldende havde fast og varig tilknytning (domicil) i det p√•g√¶ldende land p√• tidspunktet for navneforandringen, og hvis navneforandringen er gyldig efter det p√•g√¶ldende lands regler.

Familiestyrelsen oplyser herudover, at styrelsen (dengang Civilretsdirektoratet) i 2002 i samr√•d med Rigshospitalets Sexologiske Klinik har etableret en fors√łgsordning, hvorefter det er muligt for transseksuelle, der venter p√• en tilladelse til operation, samt for visse transseksuelle, der ikke kan eller vil opereres, at opn√• tilladelse til at f√• et fornavn, der normalt kun gives til personer af det modsatte k√łn.

De to grupper, der kan komme ind under fors√łgsordningen, kan beskrives s√•ledes:

1. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte.

Ans√łgningen om navneforandring vil som udgangspunkt blive im√łdekommet, hvis Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at ans√łgeren er transseksuel, befinder sig i ovenn√¶vnte forl√łb og er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn.

2. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.

Ans√łgningen om navneforandring vil i sager under denne gruppe som udgangspunkt blive im√łdekommet, hvis Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at der er tale om en transseksuel, der gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det andet k√łn, men som ikke √łnsker at gennemg√• k√łnsskifte. √ėnsket om at leve som det andet k√łn skal v√¶re stabilt, og det er en betingelse, at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.

I tvivlstilf√¶lde, inden for begge sagskategorier, forel√¶gger Familiestyrelsen de konkrete sager for Retsl√¶ger√•det. Ved en s√•dan forel√¶ggelse vil der blive lagt afg√łrende v√¶gt p√• Retsl√¶ger√•dets udtalelse.

Efter ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt. og ¬ß 13, stk. 2, 2. pkt. i den nye navnelov (lov nr. 542 af 24. juni 2005), der tr√¶der i kraft den 1. april 2006, kan ministeren for familie- og forbrugeranliggender for transseksuelle g√łre undtagelse fra kravet om, at et patronymnavn og et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Af forarbejderne til bestemmelserne fremg√•r, at disse vil blive anvendt til at videref√łre den g√¶ldende fors√łgsordning og eventuelt til at justere reglerne, hvis der er behov herfor.

For s√• vidt ang√•r √¶ndring af CPR-nummeret kan jeg oplyse, at der efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, kun tildeles et nyt personnummer s√•fremt der er fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, det vil sige fejl i f√łdselsdatoen eller k√łnsangivelsen.

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r f√łrst tildelt et nyt personnummer, n√•r Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller udlandet. Der vil s√•ledes aldrig kunne ske en √¶ndring af personnummeret, alene fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn
end det registrere de.

CPR-lovens regler er imidlertid ikke til hinder for, at personen kan skifte navn efter ovenstående regler.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.