¬ß 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transk√łnnede. Svar 8. november 2012.

Vist 417 gange.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) ¬ß 20 spgsm. S 358 – Samling: 2012-13 – om hormon- og kirurgisk behandling af transk√łnnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012.

Sp√łrgsm√•l
Er det ministerens opfattelse, at ordningen for s√• vidt ang√•r behandling af transk√łnnede er tilfredsstillende set ud fra den vinkel, at hormon- og kirurgisk behandling af transk√łnnede over 18 √•r foreg√•r p√• Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet, mens de praktiserende l√¶ger og gyn√¶kologer har mulighed for at behandle patienter under 18 √•r, dog uden tilbud om psykologhj√¶lp, og vil ministeren i s√• fald oplyse, hvorvidt ministeren mener, at de to ordninger komplementerer hinanden?

Svar
Sp√łrgsm√•let vedr√łrer et sundhedsfagligt komplekst omr√•de. Sundhedsstyrelsen har derfor bist√•et med oplysninger om behandlingstilbuddene til b√łrn og unge s√•vel som voksne.

Det fremg√•r heraf, at k√łnsskiftebehandling af transk√łnnede i specialeplanen er kategoriseret som en h√łjt specialiseret funktion i gyn√¶kologi og obstetrik og i plastikkirurgi placeret p√• Rigshospitalet i samarbejde med Sexologisk Klinik.
Klinikken vurderer indikationen for k√łnsskifteindgreb, og heri indg√•r bl.a. indg√•r en psykisk udredning.

Der er i specialeplanen ikke fastsat en aldersgr√¶nse, og funktionen omfatter derfor if√łlge Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt alle aldersgrupper. For s√• vidt ang√•r b√łrn og unge under 18 √•r oplyser Sundhedsstyrelsen, at man er meget tilbageholdende med at tilbyde irreversible medicinske og kirurgiske indgreb og hidtil i sygehusregi alene har tilbudt afklarende samtaler, idet barnet/den unge jo stadig er under s√•vel fysisk som psykisk udvikling. Dette er i overensstemmelse med, at sundhedslovens ¬ß 15 angiver et udgangspunkt om, at kastration af personer under 21 √•r, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, ikke m√• tillades medmindre s√¶rlige grunde taler derfor.

Sundhedsstyrelsen dr√łfter i √łjeblikket med Sexologisk Klinik mulighederne af et tilbud s√¶rligt m√•lrettet b√łrn og unge med k√łnsidentitetsproblemer inden for rammerne af den h√łjt specialiserede funktion.

Der er set eksempler p√•, at transk√łnnede har modtaget behandlingstilbud uden for sygehusregi. I den forbindelse skal jeg g√łre opm√¶rksom p√•, at en ordination af f.eks. k√łnshormon kan v√¶re l√¶geligt begrundet i mange andre forhold end k√łnsskifte og kan gives af f.eks. gyn√¶kologer inden for rammerne af l√¶gens lovf√¶stede pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke.

Sundhedsv√¶senets Disciplin√¶rn√¶vn under Patientombuddet har for nylig forholdt sig til rammerne for kirurgisk behandling begrundet i et √łnske om √¶ndret k√łnsfremtoning. N√¶vnet finder, at det er i strid med omhu og samvittighedsfuldhed at tilbyde kirurgisk fjernelse af brystkirtler uden forudg√•ende sexologisk vurdering til patienter, der √łnsker k√łnsskifteoperation eller indgreb, der kan betragtes som dele af et k√łnsskifte. N√¶vnet betragter disse patientgrupper som patienter, der skal behandles p√• specialafdelinger, der foretager k√łnsskifteoperationer.
Endvidere udtaler n√¶vnet, at der inden foretagelse af irreversible operative indgreb som led i k√łnsskifteproces skal foranlediges eller indhentes oplysninger om psykiatrisk og sexologisk udredning, og at der er tale om en h√łjt specialiseret behandling, der if√łlge specialeplanen tilbydes p√• Rigshospitalets Sexologisk Klinik.

Sundhedsstyrelsen forventer i √łvrigt at pr√¶cisere kravene til omhu og samvittighedsfuldhed i relation til l√¶gelig behandling af transk√łnnede ved en kommende revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om k√łnsskifte.

Jeg kan fuldt ud st√łtte Sundhedsstyrelsens fokus p√• behandlingstilbuddene til b√łrn og unge med k√łnsidentitetsproblemer og en yderligere pr√¶cisering af kravene til omhu og samvittighedsfuldhed. Det er min forventning, at det vil styrke kvaliteten i behandlingstilbuddene og endvidere give b√•de sundhedspersoner og transk√łnnede bedre overblik over mulighederne for behandling.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.