§ 20 spgsm. S 4140 af 13. april 2007 om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter. Svar den 23. april 2007.

Vist 118 gange.
J√łrgen Arbo-B√¶hr (EL) stillede den 13. april 2007 ¬ß 20 sp√łrgsm√•l nr. S 4140 – folketings√•ret 2006-07 – om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter til minister for flygtninge, indvandrere og integration, Rikke Hvilsh√łj, der svarede den 23. april 2007.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er grunden til, at Danmark ikke f√łlger UNHCRs og Europar√•dets anbefalinger om, at flygtningekonventionen b√łr fortolkes og administreres p√• en m√•de, s√• homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter anerkendes som en s√¶rlig social gruppe, som dermed er berettiget til en status som konventionsflygtninge, s√•fremt de er forfulgt p√• grund af seksualitet?

Svar
Jeg har ingen kompetence i asylsager og har derfor indhentet udtalelser fra Udl√¶ndingeservice og Flygtningen√¶vnet, som tr√¶ffer afg√łrelser i asylsager.

Udl√¶ndingeservice har oplyst, at sager, hvor asylmotivet er k√łnsrelaterede overgreb, som alle andre asylsager skal vurderes i forhold til udl√¶ndingelovens ¬ß 7 [1]. I lighed med andre sager foretages en konkret og individuel bed√łmmelse af, om den enkeltes asylmotiv sammenholdt med baggrundsoplysningerne vedr√łrende det p√•g√¶ldende land samt Flygtningen√¶vnets praksis kan medf√łre, at den p√•g√¶ldende er omfattet af udl√¶ndingelovens ¬ß 7.

Udl√¶ndingeservice har vedr√łrende praksis henvist til Flygtningen√¶vnets 11. beretning fra 2002 [2] og til Flygtningen√¶vnets 13. beretning fra 2004 [3], s. 111 ff., med hensyn til k√łnsrelateret forf√łlgelse og praksis.

Flygtningen√¶vnet har oplyst, at det generelle kriterium for, hvorn√•r Flygtningen√¶vnet anser betingelserne for opholdstilladelse efter udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. 1, for opfyldt, kan udtrykkes s√•ledes, at der skal v√¶re tale om en person, som ved en eventuel tilbagevenden til sit hjemland m√• frygtes at blive udsat for en konkret, individuel forf√łlgelse af en vis styrke eller risiko herfor.

Flygtningen√¶vnets praksis for at anse betingelserne for at meddele opholdstilladelse efter ¬ß 7, stk. 2, for opfyldt, kan generelt beskrives s√•ledes, at der skal foreligge konkrete og individuelle forhold, der sandsynligg√łr, at ans√łgeren ved en tilbagevenden til sit hjemland vil blive udsat for en reel risiko for d√łdsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf.

Sager, hvor ans√łgeren som sit asylmotiv (eller en del af sit asylmotiv) har henvist til frygt for forf√łlgelse p√• grund af en bestemt seksuel pr√¶ference, skal som alle andre asylsager vurderes i forhold til udl√¶ndingelovens ¬ß 7. Det er s√•ledes op til asylmyndighederne at vurdere, om en s√•dan ans√łger efter en konkret og individuel bed√łmmelse, hvor oplysningerne i ans√łgerens sag sammenholdes med baggrundsoplysningerne vedr√łrende det p√•g√¶ldende land, er omfattet af udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. 1, eller stk. 2.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen
 1. [Retur] Udlændingeloven
  ¬ß 7. Efter ans√łgning gives der opholdstilladelse til en udl√¶nding, hvis udl√¶ndingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.
  Stk. 2. Efter ans√łgning gives der opholdstilladelse til en udl√¶nding, hvis udl√¶ndingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer d√łdsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf. En ans√łgning som n√¶vnt i 1. pkt. anses ogs√• som en ans√łgning om opholdstilladelse efter stk. 1.
  Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.
 2. [Retur] Flygtningenævnets 11. beretning fra 2002
 3. [Retur] Flygtningenævnets 13. beretning 2004.
  6.6 K√łnsrelateret forf√łlgelse
  Udl√¶ndingeloven indeholder ikke s√¶rlige bestemmelser vedr√łrende k√łnsrelaterede overgreb. Det er dog generelt accepteret, at kvinder kan blive udsat for s√¶rlige typer overgreb, der giver behov for beskyttelse. Sager, hvor asylmotivet er k√łnsrelaterede overgreb, skal som alle andre asylsager vurderes i forhold til udl√¶ndingelovens ¬ß 7. I lighed med andre sager foretager n√¶vnet en konkret og individuel bed√łmmelse af, hvorvidt den enkeltes asylmotiv sammenholdt med n√¶vnets baggrundsoplysninger vedr√łrende det p√•g√¶ldende land kan medf√łre, at den p√•g√¶ldende er omfattet af udl√¶ndingelovens ¬ß 7. I denne vurdering indg√•r ogs√• oplysninger om eventuelle s√¶rlige forhold for kvinder i den p√•g√¶ldendes hjemland.

  De k√łnsrelaterede overgreb, som kvindelige asylans√łgere p√•ber√•ber sig, er ofte enten vold, oftest fra √¶gtef√¶llens side, eller konflikter i forbindelse med √¶gteskab.
  Der kan v√¶re tale om konflikter vedr√łrende indg√•else af √¶gteskab, for eksempel tvangs√¶gteskaber, eller konflikter i forbindelse med oph√¶velse af √¶gteskab, for eksempel skilsmisse mod familiens vilje eller udrejse uden √¶gtef√¶llens tilladelse. I flere tilf√¶lde frygter kvinderne √¶resdrab som f√łlge af de anf√łrte forhold.

  F√¶lles for disse overgreb er, at de ofte kan karakteriseres som privatretlige konflikter, der ikke er underst√łttet af myndighederne. S√•danne forhold kan som udgangspunkt ikke medf√łre opholdstilladelse efter udl√¶ndingelovens ¬ß 7, idet kvinden i stedet m√• henvises til at s√łge myndighedernes beskyttelse i hjemlandet. I praksis er det dog blevet anerkendt, at visse overgreb ud√łvet af privatpersoner kan v√¶re af et s√•dant omfang og af en s√• intensiv karakter, at de m√• anses for forf√łlgelse, s√•fremt myndighederne er vidende om overgrebene og tolerer disse, idet de enten ikke har evne eller vilje til at yde kvinden beskyttelse.

  I visse lande er de generelle forhold for kvinder af en s√•dan art, at asylans√łgende kvinder p√•ber√•ber sig disse som asylrelevante. Indtil videre er der ikke truffet afg√łrelser hvorefter de generelle forhold for kvinder i et land har kunnet begrunde, at den p√•g√¶ldende alene af den grund anses som omfattet af udl√¶ndingelovens ¬ß 7.
  (Derefter indeholder beretningen en r√¶kke konkrete afg√łrelser).