¬ß 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afg√łre, om vedkommende er transk√łnnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.

Vist 188 gange.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) ¬ß 20 spgsm. S 462 – Samling 2012-13 – om et er den enkelte person, som kan afg√łre, om vedkommende er transk√łnnet, eller at det skal afg√łres af l√¶ger, til sundheds- og forebyggelseminister,
Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012.

Sp√łrgsm√•l
Mener ministeren, at det er den enkelte person, som kan afg√łre, om vedkommende er transk√łnnet, eller at det skal afg√łres af l√¶ger?

Svar
Det er kun den enkelte person, der kan forholde sig til sp√łrgsm√•let om egen k√łnsidentitet. Herunder om vedkommende identificerer sig med sit biologiske k√łn eller ej, og hvorvidt og i hvilken grad vedkommende √łnsker at fremtr√¶de og leve som det k√łn, som vedkommende identificerer sig med.

Heraf f√łlger ikke, at den enkelte selv kan v√¶lge, hvilken medicinsk eller anden kirurgisk behandling vedkommende skal have. K√łnsmodificerende behandling kan have en r√¶kke bivirkninger, og er ofte irreversibel. Som for anden behandling foruds√¶tter det en l√¶gefaglig vurdering at ordinere en s√•dan behandling. Af hensyn til de p√•g√¶ldende selv er det derfor vigtigt, at k√łnsmodificerende behandling tilrettel√¶gges p√• et sundhedsfagligt forsvarligt grundlag under respekt respekt for den enkeltes overbevisning.

Jeg er bekendt med, at Sundhedsstyrelsen netop nu er i dialog med de private behandlingstilbud om, hvordan hensynet til kvalitet i behandlingen tilgodeses ikke blot p√• Sexologisk Klinik, men ogs√• i praksissektoren. Styrelsen vil endvidere revidere sin vejledning, s√• den bliver mere anvendelig ogs√• for praksissektoren. For en god ordens skyld skal jeg pointere, at styrelsen har oplyst, at den ikke har nedlagt generelt forbud mod, at transk√łnnede modtager hormonbehandling i praksissektoren.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgem√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.