§ 20-spgsm. S 488 af 27. november 2009 om det få antal anmeldelser om hadforbrydelser. Svar 2. december 2009.

Vist 154 gange.
Den 27. november 2009 stillede Kamal Qureshi (SF) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 488 – Samling: 2009-10 – om, at der i 2007 kun er registeret 10 sager, hvor straffelovens ¬ß 81, nr. 6 er anvendt, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede mundtligt under folketingsdebatten den 2. december 2009.

Sp√łrgsm√•l
Hvad vil ministeren fremadrettet g√łre ved, at der i l√łbet af 2007, jf. ¬ĽRedeg√łrelse om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.¬ę [1], Rigsadvokaten april 2008, kun er registeret 10 sager, hvor straffelovens ¬ß 81, nr. 6 er anvendt?

Skriftlig begrundelse:
Hadforbrydelser er s√¶rligt grove forbrydelser, idet de ikke kun angriber ofret for forbrydelsen, men hele den gruppe som vedkommende tilh√łrer. Det er derfor vigtigt, at hadforbrydelser efterforskes og f√łres til doms under hensyn til den sk√¶rpende omst√¶ndighed, det er, n√•r ¬Ľgerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende¬ę.

Svar
Den 2. december 2009 blev sp√łrgsm√•let besvaret af justitsminister, Brian Mikkelsen under debat i folketingssalen.

Formanden opl√¶ste sp√łrgsm√•let og gav ordet til Kamal Qureshi.

Kl. 1406. Kamal Qureshi (SF):
Sp√łrgsm√•let er:
Hvad vil ministeren fremadrettet g√łre ved, at der i l√łbet af 2007, j√¶vnf√łr “Redeg√łrelse om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.“, Rigsadvokaten, april 2008, kun er registreret ti sager, hvor straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er anvendt?
Jeg vil godt bare lige forklare, at det jo er den paragraf, som man kalder en særlig paragraf for hadkriminalitet, hvor gerningsmandens indstilling er en skærpende omstændighed.

Kl. 1407. Formanden
Justitsministeren.

Kl. 1407. Justitsministeren – Brian Mikkelsen
Jeg vil godt starte med at sl√• fast, at det jo er en gl√¶delig omst√¶ndighed, at der kun er registreret 10 sager. Skulle vi √łnske os, at der var registreret 100 sager, 200 sager? Det er jo gl√¶deligt, at der kun er 10 sager, for det er fundamentalt vigtigt i et demokratisk samfund, at ingen uds√¶ttes for forskelsbehandling p√• grund af etnisk tilh√łrsforhold, tro, politisk overbevisning eller seksuel orientering, og at det er fuldst√¶ndig uacceptabelt, hvis folk bliver udsat for chikane og det, der er v√¶rre, p√• grund af f.eks. deres seksualitet eller deres religion.
Derfor har politiet ogs√• taget fat p√• problematikken. Man holdt i december i fjor et m√łde med Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske og Det Kriminalpr√¶ventive R√•d, hvor man dr√łftede den videre procedure og arbejdsformer p√• omr√•det, og det blev p√• den baggrund aftalt, at landsforeningen vil forts√¶tte arbejdet med henblik p√• at medvirke til at sikre, at flere tilf√¶lde af personfarlig kriminalitet rettet mod homoseksuelle anmeldes til politiet, og at forurettede g√łr politiet bekendt med de mulige motiver for overgrebet. K√łbenhavns Politi udsendte ogs√• i januar 2009 en intern informationsfolder samt en vejledning i indledende sagsbehandling og efterforskning af hadforbrydelsessager til samtlige medarbejdere.
Herudover kan jeg oplyse, at politiets kommende nye sagsbehandlingssystem vil blive forsynet med et særligt skærmbillede med felter til registrering til brug for forskellige vigtige indberetningsordninger m.v., herunder et særligt felt til registrering af mulige hadforbrydelser.
Endelig har PET i med virkning fra begyndelsen af dette √•r udvidet den hidtidige indberetningsordning vedr√łrende racisme til at omfatte alle kriminelle forhold med en mulig ekstremistisk baggrund, det vil sige alle former for hadforbrydelser.
Der er s√•ledes meget stor opm√¶rksomhed over for denne type forbrydelser hos politiet, og jeg har fuld tillid til, at politiet prioriterer disse sager s√• h√łjt, som de fortjener.

Kl. 1409. Formanden
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1409. Kamal Qureshi (SF):
Jeg vil lige citere fra en artikel, der var i Fyens Stiftstidende den 21.10.2009, hvor en person, der er blevet overfaldet, fort√¶ller om det med overskriften: “Jeg blev kaldt klam b√łsse“. Heri skriver han, og jeg citerer:
“Jeg har selv oplevet at blive sl√•et i hovedet med en flaske adskillige gange efterfulgt af knytn√¶veslag nogle timer efter jeg havde haft et venskabeligt kys med en person af eget k√łn og blive kaldt for en klam b√łsse. Jeg var dog en af de f√• personer der valgte at g√• til politiet og anmeldte overfaldet, dog var kommentaren fra Fyns Politi, at jeg nok skulle t√¶nke mig om n√•r jeg s√•dan offentligt kysser med en fra eget k√łn.”
K√łbenhavns Politi iv√¶rksatte en stor kampagne, hvor man klart og tydeligt i kampagnematerialet understreger, at man synes, det er et problem, at der ikke er flere registrerede sager, og her st√•r justitsministeren og siger, at det er gl√¶deligt, at der kun er registreret ti sager. Justitsministeriets egen offerunders√łgelse fra 2009, som jeg st√•r med her i h√•nden, beskriver, at den seneste rapport, som udkom i april 2009, viste, at omkring hvert tiende offer mente, at den vold, de havde v√¶ret udsat for, kunne v√¶re motiveret af racisme, og der er 4 pct., der mener, at det kan v√¶re p√• grund af seksuel orientering. Deraf udregner Justitsministeriets egen offerunders√łgelse, at ca. 12.000 personer mener, at de har v√¶ret udsat for hadforbrydelser med baggrund i racisme eller homofobi i 2008 – 12.000 – og justitsministeren mener, at det er gl√¶deligt, at der kun er rejst ti sager. Mener ministeren, at det er gl√¶deligt, at der er 12.000 personer, der eventuelt har v√¶ret udsat for en kriminel handling, hvor ingen er blevet retsforfulgt, og som ingen er blevet d√łmt for.
Mener ministeren, at det er gl√¶deligt, oven i k√łbet n√•r K√łbenhavns Politi s√¶tter en kampagne i gang med det form√•l at f√• flere til at anmelde det, og fordi de mener, at det er et problem, at der ikke er flere anmeldelser?

Kl. 1411. Formanden
Ministeren.

Kl. 1411. Justitsministeren – Brian Mikkelsen
Der er jo ret stor forskel p√• at anmelde sager og rejse sager, s√• derfor er jeg glad for, at der er s√• f√• sager som overhovedet muligt. Det er vigtigt at understrege, at i et demokratisk samfund som vores vil vi ikke acceptere hadforbrydelser, uanset om det er p√• grund af seksualitet eller religi√łsitet. Derfor er det en opgave for politiet; derfor er politiet ogs√• i den situation, at man nu er ved at udpege kontaktpersoner i politikredsene, som kan v√¶re kontaktperson f.eks. til Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske; derfor har man udsendt informationsfoldere b√•de fra politiets side og ogs√• andre myndigheders side; og derfor har man lavet det sk√¶rmbilleder, som g√łr, at man kan f√• registreret, hvis det er en hadforbrydelse. S√• langt, s√• godt.
I de konkrete sager har det jo ogs√• vist sig, at politiet opererer inden for det her felt. I forbindelse med World Outgames for nogle m√•neder siden i K√łbenhavn var politiet meget proaktive og havde et fantastisk godt samarbejde, s√•dan som jeg forstod det, med Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske samt arrang√łrerne af World Outgames, og der gik det jo stille og roligt og meget fornuftigt i forbindelse med den store begivenhed, som K√łbenhavn var v√¶rt for i sommer.

Kl. 1412. Formanden
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1412. Kamal Qureshi (SF):
Ja, stille og roligt, m√• man sige. Hele outgamet startede jo med, at der var nogle homoseksuelle, der blev overfaldet i K√łbenhavn. Jeg ved ikke, hvor stille og roligt de personer, der blev overfaldet, synes det gik.
Lad mig tage et andet eksempel, som ogs√• handler om hadkriminalitet, n√¶rmere bestemt om racistisk motiveret hadkriminalitet. Det drejer sig om en sag, som var i juni i √•r, med et 16-√•rigt avisbud, der hed Dennis, som umotiveret, uprovokeret blev sl√•et ned af nogle personer. Han d√łde af sine kv√¶stelser. Selv om gerningsm√¶ndene if√łlge et vidne – og jeg citerer ogs√• fra artiklen her – r√•bte “perkersvin” f√łr angrebet p√• den 16-√•rige, fandt byretten ikke, at der var racistiske bev√¶ggrunde bag forbrydelsen, og anklageren havde valgt heller ikke at rejse det som en sag.
S√• jeg sp√łrger s√•dan set igen, om ministeren synes, det er gl√¶deligt, at der kun er ti sager, der er betonet hadkriminalitet, n√•r man formoder, at der er 12.000 personer i Danmark, der bliver udsat for hadkriminalitet?

Kl. 1413. Formanden
Justitsministeren.

Kl. 1413. Justitsministeren – Brian Mikkelsen
Jeg kan ikke og jeg vil ikke kommentere konkrete sager som den, sp√łrgeren var inde p√• her. Det siger sig selv, at der kan v√¶re mange omst√¶ndigheder i en s√•dan sag, som g√łr, at jeg ikke vil kommentere p√• det.
Det, jeg kan kommentere p√•, er, at politiet har det som et prioriteret omr√•de, og at der er sket en stor bev√¶gelse p√• omr√•det bare inden for det sidste √•rs tid. Alene det, at man p√• sk√¶rmbilledet nu har en rubrik, hvor man kan registrere det, alene det, at man f√•r kontaktpersoner i alle politikredsene, og alene det, at der er en god dialog med Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske om problematikken, viser, at vi er p√• rette vej.
Men det helt rigtige svar, som vi alle sammen kunne stå og være glade for, ville jo være, at der ikke foregår nogen hadforbrydelser. Det ville sådan set være den bedste af alle verdener, for det er efter min mening et ubehageligt angreb på demokratiet, at der er hadforbrydelser. Så derfor er det en vigtig prioriteret indsats, og det ved jeg også at politiet selv opfatter det som, og derfor synes jeg ikke, der er grundlag for at lave yderligere tiltag på det her område lige nu.

Kl. 1414. Formanden
Hr. Kamal Qureshi.

Kl. 1414. Kamal Qureshi (SF):
Alts√•, nu kan man sige, at det 16-√•rige avisbud, Dennis, hverken var b√łsse eller lesbisk; han var s√•dan set en person med tyrkisk baggrund. Men ministeren fremh√¶ver samtalerne med Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske som et eksempel p√•, at man ogs√• tager sig af hans sag. Det forst√•r jeg ikke helt. Hvor er det, man vil hen med det? Har der v√¶ret kontakt med nogle af de minoritetsforeninger, som arbejder med diskrimination? Har der v√¶ret kontakt med Dokumentations- og r√•dgivningscenteret om racediskrimination? Det er jeg lidt i tvivl om.
Her er der en anden sag fra Thisted, ogs√• fra for ganske nylig, september 2009, hvor en 23-√•rig fodboldspiller, p√• holdet kaldet Mojo, bliver sl√•et brutalt ned af nogle personer, der st√•r og venter p√• ham. Situationen i Thisted, s√•dan som folk i Thisted beskriver den for mig, n√•r jeg kontakter dem, er, at ingen personer af fremmed herkomst, anden etnisk baggrund, der ser lidt anderledes m√łrke ud, er transvestitter eller noget andet, t√łr at g√• i byen en fredag eller l√łrdag aften i Thisted. Men ministeren mener ikke, at der er brug for yderligere tiltag. Jeg vil gerne sige: SF frems√¶tter et lovforslag, som vil rette sig mod de her hadforbrydelser, og som kommer til behandling i det nye √•r.

Kl. 1416. Formanden
S√• er det justitsministeren, der svarer p√• sp√łrgsm√•let. V√¶rsgo.

Kl. 1416. Justitsministeren – Brian Mikkelsen
Blot et generelt godt r√•d: Jeg tror, man skal passe p√• med som folketingsmedlem at g√• ind i konkrete sager, som politiet og retten behandler. S√• vidt jeg ved, er folketingsmedlemmer alts√• ikke dommere, heller ikke anklagemyndighed eller forsvar, og i s√• godt som alle sager er der jo altid ogs√• en anden virkelighed end den, der bliver beskrevet i pressen. Det er derfor, vi i det danske system har domstole til at se p√•, hvad der for og hvad der er imod den tiltalte, og s√• m√• domstolene jo tr√¶ffe de afg√łrelser p√• baggrund af det bevismateriale, der er.
I Danmark er hadforbrydelser ulovlige, og det er en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis der ligger motiver af religi√łs, seksuel eller anden form for politisk diskriminerende karakter bag. Det er en sk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal det selvf√łlgelig ogs√• v√¶re. S√• derfor g√łr politiet en indsats p√• omr√•det, og alt, hvad vi kan g√łre oplysningsm√¶ssigt for at komme hadforbrydelser til livs, skal vi g√łre, for det er besk√¶mmende at se, at der stadig v√¶k er hadforbrydelser.

Kl. 1417. Formanden
Tak til hr. Kamal Qureshi og tak til justitsministeren. Hermed sluttede sp√łrgsm√•l 1.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let inklusiv debatten med svar fra justitsminister Brian Mikkelsen.

Note af Tina Thranesen

  1. [Retur] Redeg√łrelse om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.
    Rigsadvokaten, J.nr. RA-2006-120-0033. April 2008.
    Redeg√łrelsen i pdf-format hos Anklagemyndigheden.