Spgsm. S 811 den 3. marts 2015 om billedlegitimation. Svar den 13. marts 2015.

Vist 127 gange.
Pernille Vigs√ł Bagge (SF) stillede den 3. marts 2015 sp√łrgsm√•l S 811 – Samling: 2014-15 – om kommentar til henvendelsen fra Danske Handicaporganisationers formand, Thorkil Olsen, af 27. februar 2015 vedr√łrende billedlegitimation, til Økonomi- og indenrigsminister, Morten √ėstergaard, der svarede den 13. marts 2015.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens kommentar til henvendelsen fra Danske Handicaporganisationernes formand, Thorkil Olsen, af 27. februar 2015 vedr√łrende billedlegitimation, og hvad p√•t√¶nker regeringen helt konkret at g√łre for at afhj√¶lpe legitimeringsproblemerne for d√łvblinde, blinde, st√¶rkt svagsynede, epileptikere m.fl.?

Svar
Det har tidligere v√¶ret overvejet at indf√łre en eller anden form for id-kort eller borgerkort. Skiftende regeringer har s√•ledes unders√łgt fordele og ulemper ved et s√•dant kort, men har indtil videre ikke fundet grundlag for at g√• videre.

Jeg kan oplyse, at der ikke i medf√łr af regeringsgrundlaget er planer om at indf√łre et nyt nationalt id-kort eller borgerkort i Danmark. Indf√łrelsen af et s√•dant kort vil indeb√¶re betydelige omkostninger, som jeg ikke synes kan forsvares ‚Äď is√¶r n√•r der i dag allerede findes l√łsninger p√• omr√•det.

Som formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkil Olsen, selv peger på i sin henvendelse af 27. februar 2015, er det i dag muligt også som handicappet at erhverve billedlegitimation i form af et pas.

I brevet fra Thorkil Olsen foresl√•s det, at man som borger f√•r mulighed for at f√• billede p√• sit sundhedskort henholdsvis mulighed for at anskaffe sig billedlegitimation, der ligner et k√łrekort. Jeg har ikke mulighed for at fremkomme med mere specifikke kommentarer til disse forslag, eftersom de ikke h√łrer under mit omr√•de.

Med venlig hilsen
Morten √ėstergaard

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.