Spgsm. 183 den 5. november 2020 om antal fallosplastisk operationer. Svar 3. december 2020.

Vist 178 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 5. november 2020 pĂĽ foranledning af Ellen Trane Nørby (V) spørgsmĂĽl 183 – Samling: 2020-21 – om, hvor mange og hvilke typer af fallosplastisk operationer, der er udført pĂĽ Rigshospitalet hvert ĂĽr siden 2017, til sundheds- og ĂŚldreminister Magnus Heunicke, der svarede den 3. december 2020.

Spørgsmül
Ministeren bedes redegøre for eksakt hvor mange og hvilke typer af fallosplastiske operationer, der er udført pü Rigshospitalet hvert ür siden 2017.

Svar
Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Ved møde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet den 10. september fik Sundhedsstyrelsen oplyst, at der siden 2017 er foretaget fallosplastikoperationer på 3 personer på Rigshospitalet, alle med tildannelse af forlænget urinrør. Heraf blev en operation udført i 2017 og to blev udført i 2018.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 3 operationer generelt er for fü mhp. at opbygge og vedligeholde den faglige ekspertise, hvorfor styrelsen ved mødet 10. september 2020 bad Region Hovedstaden og Rigshospitalet leve op til deres forpligtelse til at varetage operationerne samt at fü afviklet den aktuelle venteliste samt sikre acceptabel ventetid for fremtidige patienter.

Sundhedsstyrelsen har siden anmodet Region Hovedstaden om skriftelig redegørelse med status for varetagelsen og nedbringelsen af ventelisten, og det er aftalt med Region Hovedstaden og Rigshospitalet, at der følges op på varetagelsen af falloskirurgien ved næste statusmøde for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitet, som forventes afholdt primo 2021.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsen bidrag.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.