Spgsm. 185 den 5. november 2020 om fallosplastikkirurgisk kompetence fsva. transområdet på Rigshospitalet. Svar 3. december 2020.

Vist 49 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget (SUU) stillede den 5. november 2020 p√• foranledning af Ellen Trane N√łrby (V) sp√łrgsm√•l 183 – Samling: 2020-21 – om, hvor l√¶nge ministeren fortsat vil afvente, at der opbygges fallosplastikkirurgisk kompetence fsva. transomr√•det p√• Rigshospitalet, inden ministeren genetablerer samarbejdet med eksperter i udlandet, til sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke, der svarede den 3. december 2020.

Sp√łrgsm√•l
‚ÄĚMinisteren bedes redeg√łre for, hvor l√¶nge ministeren fortsat vil afvente, at der opbygges fallosplastikkirurgisk kompetence fsva. transomr√•det p√• Rigshospitalet, inden ministeren genetablerer samarbejdet med eksperter i udlandet, herunder Belgien, men eksempelvis ogs√• Serbien og √łvrige lande, hvor der m√•tte v√¶re kompetence og kapacitet?‚ÄĚ

Svar
Sundheds- og √Üldreministeriet har til brug for besvarelsen anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen afgr√¶nser sit bidrag til at omhabdle offebtligt fibasierede fallosplastikoperationer p√• patienter, der har ret til ydelser jf. Sundhedslovens regler for ret og adgang til sygehusbehandling.

Sp√łrgsm√•let om hvorvidt patienter med behov for fallosplastikoperationer skal opereres i Danmark, eller kan henvises til operation i udlandet vedr√łrer dels Sundhedsstyrelsens specialeplanl√¶gning, dels reglerne for henvisning til h√łjtspecialiseret behandling i udlandet. Det skyldes, at h√łjt specialiseret behandling i udlandet foruds√¶tter, at patienten henvises af den sygehusafdeling i Danmark, der har den h√łjeste specialkundskab, samt at den p√•g√¶ldende behandling ikke tilbydes ved et dansk sygehus.

H√łjt specialiseret behandling i udlandet
Sundhedsstyrelsen kan godkende, at patienter henvises til h√łjtspecialiseret behandling i udlandet:
  • N√•r patienten er blevet unders√łgt eller behandlet p√• en sygehusafdeling i Danmark, der har den h√łjeste specialkundskab om den konkrete sygdom.
  • N√•r patienten er blevet henvist til n√łdvendig behandling p√• en konkret udenlandsk specialafdeling, og den behandling, der gives d√©r, ikke kan f√•s p√• et dansk sygehus.
  • Hvis der ikke er tale om forskningsm√¶ssig, eksperimentel, eller alternativ behandling.

Som det fremg√•r af kriterierne, kan der som udgangspunkt kun henvises til h√łjtspecialiseret behandling i udlandet, hvis den p√•g√¶ldende behandling ikke varetages i Danmark.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og falloskirurgi
If√łlge Sundhedslovens ¬ß 208 har Sundhedsstyrelsen den lovgivningsm√¶ssige kompetence til at oprette og nedl√¶gge specialfunktioner (i loven ben√¶vnt lands- og landsdelsfunktioner), til at fasts√¶tte krav til varetagelsen af specialfunktioner, samt til at godkende placeringen (tildele og fratage godkendelser) af specialfunktioner p√• sygehusene.

Sundhedsstyrelsen godkendte i 2017 Rigshospitalet til at varetage fallosplastikoperationer som del af den h√łjtspecialiserede funktion 23 i specialevejledning for plastikkirurgi ‚Äôk√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer‚Äô. Godkendelsen af Rigshospitalet var begrundet i √łnsket om at kunne varetage prim√¶roperation og evt. re-operationer, komplikationer mv. i geografisk n√¶rhed af patienterne. Det var desuden et √łnske at kunne behandle patienter med komplikationer efter operation foretaget i udlandet.
Endelig blev det tillagt væsentlig betydning, at ventetiden på fallosplastik-operation ved Gent Universitetshospital i Belgien var på mindst 5 og ofte op til 8 år.

Som f√łlge af Sundhedsstyrelsens godkendelse er Rigshospitalet forpligtet til at leve op til en r√¶kke sundhedsfaglige kernekrav ifm. varetagelse af specialfunktioner jf. Specialeplanl√¶gning ‚Äď begreber, principper og krav (bilag 1).

Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der er godkendt til at varetage den h√łjt specialiserede funktion ‚Äôk√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer‚Äô. Sundhedsstyrelsen har en √•rlig opf√łlgning p√• specialeplanen, hvor styrelsen i dialog med regionerne identificerer omr√•der, hvor der kan v√¶re problemer knyttet til varetagelsen af specialfunktioner. Dertil har styrelsen for enkelte omr√•der et s√¶rligt fokus, hvilket fx kan g√łre sig g√¶ldende i forbindelse med at en funktion er hjemtaget og tilbuddet skal opbygges. Her kan vi i styrelsen bl.a. v√¶lge at udbede os regelm√¶ssige redeg√łrelser for funktionen og/eller at afholde statusm√łder. I forbindelse med opf√łlgning p√• specialeplanen vurderer Sundhedsstyrelsen, om godkendelser til at varetagen en funktion skal fastholdes u√¶ndret, om der skal v√¶re s√¶rligt fokus p√• et omr√•det, ved eksempelvis at have fokus p√• tilstr√¶kkelig volumen af patienter, eller om en godkendelse skal fratages.

Da falloskirurgi er en nyetableret behandling i Danmark, som vurderes meget kompleks, har Sundhedsstyrelsen l√łbende v√¶ret i dialog med Rigshospitalet og Region Hovedstaden i forhold til varetagelsen af falloskirurgien. Senest ved et m√łde den 10. september 2020. Ved m√łdet p√•pegede styrelsen, at Rigshospitalets godkendelse foruds√¶tter, at der udf√łres et tilstr√¶kkeligt antal indgreb mhp. oparbejde og fastholde tilstr√¶kkelig kvalitet i behandlingen. Endvidere p√•pegede styrelsen, at Region Hovedstaden og Rigshospitalet som f√łlge af godkendelsen til at varetage funktionen har en forsyningsforpligtelse for hele landet, og at de dermed ogs√• skal sikre en rimelig ventetid.

Sundhedsstyrelsen har siden anmodet Region Hovedstaden om skriftelig redeg√łrelse med status for varetagelsen og nedbringelsen af ventelisten, og det er aftalt med Region Hovedstaden og Rigshospitalet, at der f√łlges op p√• varetagelsen af falloskirurgien ved n√¶ste statusm√łde for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitet, som forventes afholdt primo 2021.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsen bidrag.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.