Spgsm. 186 den 5. november 2020 om antal komplikationer ved fallosplastiske operationer. Svar 3. december 2020.

Vist 54 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 5. november 2020 pĂĽ foranledning af Ellen Trane Nørby (V) spørgsmĂĽl 186 – Samling: 2020-21 – om komplikationer, genoperationer, fejlbehandlinger mm. i forbindelse med fallosplastisk operationer, til sundheds- og ĂŚldreminister Magnus Heunicke, der svarede den 3. december 2020.

Spørgsmül
”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange fallosplastiske operationer af transpersoner der hvert år siden 2017 har medført store komplikationer, genoperationer, fejlbehandlinger mm.”

Svar
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) har til brug for besvarelsen anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Sundhedsstyrelsen har ikke kenskab til, at der føres statistik over komplikationsrate mm. som følge af falloskirurgi ved Rigshospitalet. Oplysninger herom vil således kræve gennemgang af konkrete patientjournaler, hvilket ikke er muligt for Sundhedsstyrelsen.

Der er desuden endnu meget lille erfaringsgrundlag i Danmark, hvorfor man ikke meningsfuldt kan sammenligne med eventuelle udenlandske opgørelser.

Generelt kan Sundhedsstyrelsens oplyse, at der fsva. fallosplastikoperationer, herunder sÌrligt operationer med forlÌngelse af urinrør, büde nationalt og internationalt er tale om kirurgi med meget høj komplikationsrate, hvor der hyppigt er behov for reoperationer. Falloskirurgi stiller endvidere store krav til plejeforanstaltninger og patientens egenomsorgsevne mv.

Sundhedsstyrelsen er sammen med en faglig arbejdsgruppe i gang med at udarbejde en visitationsretningslinje for kønsmodificerende kirurgi. Visitationsretningslinjen vil blandt andet beskrive indikation og kontraindikationer, men har også fokus på at beskrive komplikationstyper og hyppighed ved de forskellige typer indgreb. Visitationsretningslinjen forventes færdiggjort primo 2021.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens bidrag.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.