Spgsm. 919 den 23. august 2018 om boligplaceringen af LGBT-personer med flygtningestatus. Svar 10. september 2018.

Vist 19 gange.
Udl√¶ndinge- og Integrationsudvalget (UUI) stillede den 23. august 2018 sp√łrgsm√•l 919 – Samling: 2017-18 – efter √łnske fra Nikolaj Villumsen (EL) om boligplaceringen af LGBT-personer med flygtningestatus.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, om Udl√¶ndingestyrelsen ved boligplaceringen af LGBT-personer med flygtningestatus tager hensyn til, at det eventuelt kan lette integrationen, hvis de boligplaceres steder i Danmark, hvor der er gode foruds√¶tninger for at blive en del af et eksisterende LGBT-netv√¶rk?

Svar
Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Udl√¶ndingestyrelsen, som jeg kan henholde mig til:
“N√•r Udl√¶ndingestyrelsen har truffet afg√łrelse om, at en asylans√łger kan meddeles opholdstilladelse i Danmark som flygtning, tr√¶ffer Udl√¶ndingestyrelsen samtidig afg√łrelse om, i hvilken kommune den p√•g√¶ldende flygtning skal tage bop√¶l (visitering) i medf√łr af reglerne i integrationsloven og bekendtg√łrelse om boligplacering af flygtninge.

Udl√¶ndingestyrelsen tr√¶ffer afg√łrelse om visitering p√• grundlag af de g√¶ldende kommunekvoter, den p√•g√¶ldende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen, jf. integrationslovens ¬ß 11, jf. boligplaceringsbekendtg√łrelsens ¬ß¬ß 11-13.

Det fremg√•r af boligplaceringsbekendtg√łrelsen, at Udl√¶ndingestyrelsen ved afg√łrelsen om visitering som et helt centralt hensyn skal l√¶gge v√¶gt p√• flygtningens mulighed for at komme i besk√¶ftigelse.
Der kan i den forbindelse l√¶gges v√¶gt p√• flygtningens uddannelsesm√¶ssige og faglige kvalifikationer samt erhvervserfaring sammenholdt med oplysninger om kommunens og de omkringliggende kommuners arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold m.v. Der kan derudover l√¶gges v√¶gt p√• oplysninger om √łvrige relevante forhold, som kommunen og omkringliggende kommuner har indberettet til Udl√¶ndingestyrelsen.

Hensynet til de ovenn√¶vnte forhold skal fraviges, hvis der foreligger ganske s√¶rlige personlige forhold, herunder hvis flygtningen har n√¶rtst√•ende familiem√¶ssig tilknytning til personer ‚Äď fx en √¶gtef√¶lle eller et mindre√•rigt barn ‚Äď der bor i Danmark, eller hvis flygtningen har s√¶rlige behov for speciel behandling m.v., der taler for at visitere til en anden kommune.

Endelig kan Udl√¶ndingestyrelsen ved afg√łrelser om boligplacering l√¶gge v√¶gt p√• flygtningens seneste opholdssted, hvis der i forbindelse med opholdet er opn√•et en s√¶rlig tilknytning til en kommune, som ligger ud over, hvad der eksempelvis opn√•s ved et almindeligt ophold p√• et asylcenter i en kommune under asylsagens behandling.

Under asylsagsbehandlingen anmoder Udl√¶ndingestyrelsen asylans√łgeren om at give alle relevante oplysninger, som kan have betydning for en eventuel boligplacering i Danmark, herunder om at frems√¶tte eventuelle √łnsker til en eller flere kommuner, som den p√•g√¶ldende √łnsker at bo i, hvis den p√•g√¶ldende opn√•r opholdstilladelse i Danmark.

Udl√¶ndingestyrelsen sp√łrger i den forbindelse ind til asylans√łgerens uddannelses- og besk√¶ftigelsesm√¶ssige forhold, den p√•g√¶ldendes tilknytning til Danmark, herunder familiem√¶ssige tilknytning og/eller anden tilknytning til s√¶rlige omr√•der i Danmark, samt om der er andre forhold af betydning for afg√łrelsen af, hvor den p√•g√¶ldende skal boligplaceres, hvis den p√•g√¶ldende opn√•r opholdstilladelse i Danmark.

Udl√¶ndingestyrelsen inddrager ikke oplysninger om en asylans√łgers
seksuelle observans eller eventuelle tilknytning til foreningslivet ‚Äď eksempelvis oplysninger om, at der eksisterer gode foruds√¶tninger for at indg√• i et eksisterende LGBT-netv√¶rk ‚Äď n√•r styrelsen tr√¶ffer afg√łrelse om boligplacering i Danmark. En LGBT-person, som opn√•r flygtningestatus, kan dog have opn√•et en s√•dan s√¶rlig tilknytning til en kommune, hvor der er et eksisterende LGBT-netv√¶rk, at den p√•g√¶ldende i overensstemmelse med de relevante kriterier i integrationsloven og boligplaceringsbekendtg√łrelsen bliver boligplaceret i denne kommune.”

Inger St√łjberg

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.