Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilf√łjelse af k√łnsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.

Vist 174 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter √łnske fra Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l 116 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om tilf√łjelse af k√łnsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til b√łrne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane N√łrby, der svarede den 21. juni 2016.

Sp√łrgsm√•l
P√• baggrund af eksaminationen af Danmark ved FN‚Äôs Menneskerettighedsr√•d i januar 2016, og de anbefalinger som Danmark fik med fra de andre lande i forhold til at indarbejde diskriminationsforbud mere eksplicit i den danske lovgivning ‚Äď anbefalinger som den danske stat principielt godkendte, bedes ministeren svare p√• f√łlgende:
1) Vil regeringen tage initiativ til at s√¶tte k√łnsidentitet ind i ligebehandlings- og ikke diskriminationslovgivningen, s√• det fremg√•r, at diskrimination p√• baggrund af k√łnsidentitet er ulovlig og strafbar?
2) Vil regeringen inkludere et generelt forbud mod diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering og k√łnsidentitet udenfor arbejdsmarkedet i relevant dansk lovgivning, herunder ogs√• henset til, at ligebehandlingsn√¶vnet er afsk√•ret fra at f√łre sager vedr√łrende diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering, n√•r det er udenfor arbejdsmarkedet?‚ÄĚ

Svar
Da ansvaret for lovgivning om diskrimination er fordelt p√• flere ministeriers ressortomr√•der er der til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra henholdsvis justitsministeren, besk√¶ftigelsesministeren og social- og indenrigsministeren.

Justitsministeriet har svaret f√łlgende:
‚ÄĚEfter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. straffelovens ¬ß 266 b, stk. 2.

Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b m√• med baggrund i bestemmelsens forarbejder [1] fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at det efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ.

Det fremg√•r af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesomr√•det skal forst√•s i overensstemmelse med anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b. Som det fremg√•r lige oven for m√• bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet, selvom det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd. Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, er imidlertid ikke begr√¶nset til bestemte forbrydelsestyper eller tilf√¶lde, hvor gerningsmandens motiv har v√¶ret at true, forh√•ne eller nedv√¶rdige.

Justitsministeriet kan endelig oplyse, at det f√łlger af ¬ß 1, stk. 1, i lov om forbud mod forskelsbehandlings p√• grund af race m.v., at den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed p√• grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering n√¶gter at betjene den p√•g√¶ldende p√• samme vilk√•r som andre, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder.

Bestemmelsen i ¬ß 1, stk. 1, m√• tillige med baggrund i bestemmelsens forarbejder fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd.

Justitsministeren finder p√• den baggrund ikke anledning til, at k√łnsidentitet udtrykkeligt b√łr n√¶vnes i de bestemmelser, der er redegjort for oven for.‚ÄĚ

Besk√¶ftigelsesministeriet har svaret f√łlgende:
‚ÄĚK√łnsidentitet vurderes at v√¶re sikret i eksisterende ligestillings- og antidiskriminationslovgivning.

Denne vurdering baserer sig s√¶rligt p√• to afg√łrelser fra EU-Domstolen, som fastsl√•r, at personer, der har gennemg√•et k√łnsskifte [2], er beskyttet mod diskrimination p√• arbejdsmarkedet p√• grund af k√łn.

Juridisk er der derfor ikke behov for at tilf√łje k√łnsidentitet som selvst√¶ndig kategori i antidiskriminations- og ligestillingslovgivningen, hvorfor besk√¶ftigelsesministeren ikke vurderer, at der er behov for at √¶ndre lovgivningen p√• Besk√¶ftigelsesministeriets omr√•de.

Det bem√¶rkes i den forbindelse, at den socialdemokratisk ledede regering i januar 2013 afviste et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at indf√łre begrebet i antidiskriminationslovgivningen netop med henvisning til, at k√łnsidentitet allerede er beskyttet i ligestillingslovgivningen.‚ÄĚ

Jeg kan oplyse, at ogs√• for s√• vidt ang√•r lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven), vurderes k√łnsidentitet omfattet af begrebet k√łn i loven, og dermed ligeledes beskyttet af forbudsbestemmelsen mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Vurderingen af dette baserer sig p√• fem afg√łrelser fra Ligebehandlingsn√¶vnet om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet [3], som n√¶vnet har afgjort ud fra henholdsvis lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. (ligebehandlingsloven) og lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven). P√• den baggrund har jeg ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt overvejelser om at tage initiativ til at √¶ndre ligestillingsloven.

Endelig oplyser Social- og Indenrigsministeriet, at:
‚ÄĚForslag om R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering” blev fremsat af Kommissionen i 2008 [4]. Form√•let med direktivet er if√łlge forslagets art. 1 at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af tro, handicap, alder eller seksuel orientering og at gennemf√łre princippet om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet. De skiftende EU-formandskaber har siden frems√¶ttelsen alle behandlet direktivforslaget, men der er ikke opn√•et v√¶sentlige fremskridt. Regeringen st√łtter overordnet m√•let om bek√¶mpelse af diskrimination og accepterer id√©en om et direktiv p√• omr√•det. Forslaget til direktiv, som det er fremlagt, giver dog anledning til en r√¶kke bet√¶nkeligheder, s√¶rligt af juridisk karakter, idet forslaget indeholder en r√¶kke vagt afgr√¶nsede bestemmelser og ligeledes vagt udformede undtagelser for direktivets anvendelsesomr√•de. Endvidere er det n√łdvendigt at f√• belyst en r√¶kke sp√łrgsm√•l vedr√łrende forslagets n√¶rmere juridiske og √łkonomiske konsekvenser, herunder r√¶kkevidden af flere generelle afgr√¶nsede bestemmelser, inden en n√¶rmere holdning fastl√¶gges. Forslaget er sat p√• dagsordenen for EPSCO-r√•dsm√łdet den 16. juni 2016 i form af en fremskridtsrapport. [5]‚ÄĚ

Som n√¶vnt ovenfor er seksuel orientering og k√łnsidentitet omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ¬ß 266 b. Endvidere er seksuel orientering beskyttet i lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. og k√łnsidentitet fortolkes som omfattet af loven. Endelig vurderes k√łnsidentitet at v√¶re omfattet af begrebet k√łn i ligebehandlingsloven og i ligestillingsloven. P√• den baggrund har regeringen ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt overvejelser om at tage initiativ til at √¶ndre den danske ligestilling- og antidiskriminationslovgivning.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b m√• med baggrund i bestemmelsens forarbejder fortolkes […]
  Vedr√łrende forarbejderne, s√• henvises til reder√łrelsen den 13. maj 2013 af Tina Thranesen:
  Ministres betegnelse af k√łnsidentitet som seksuel orientering, og at transk√łnnede derfor allerede er omfattet af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ligestillingsloven.
 2. [Retur] Med hensyn til ministerens bem√¶rkning: “Denne vurdering baserer sig s√¶rligt p√• to afg√łrelser fra EU-Domstolen, som fastsl√•r, at personer, der har gennemg√•et k√łnsskifte“.
  Denne bem√¶rkning er anvendt tidligere, hvilket LGBT Danmark anf√łrte i en skrivelse af 27. maj 2013 til til justitsminister Morten B√łdskov med kopi til ligestillingsminister Manu Sareen, hvor ligestillingsminister Manu Sareen svarede den 9. juni 2013.
  Se n√¶rmere i LGBT Danmarks skrivelse i afsnittet: EU-domstolen, og den tilh√łrende note 5.
 3. [Retur] Med hensyn til ministerens bem√¶rkning: “Vurderingen af dette baserer sig p√• fem afg√łrelser fra Ligebehandlingsn√¶vnet om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet".
  Afg√łrelser fra Ligebehandlingsn√¶vnet.
 4. [Retur] Forslag til R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
  Forslaget (KOM(2008) 426) hos EUR-LEX.
  Forslaget i
  pdf-format hos EUR-LEX.
  K√łreplan for forslaget.
 5. [Retur] Forslaget er sat p√• dagsordenen for EPSCO-r√•dsm√łdet den 16. juni 2016 i form af en fremskridtsrapport.
  EPSCO er forkortelse for: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council configuration.
  På dansk: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik.
  Folketingets journal vedr. bilag 213 hos besk√¶ftigelsesudvalget – Alm. del 2015-16 – Samlenotat vedr√łrende EPSCO-r√•dsm√łde for besk√¶ftigelse og sociale anliggender den 16. juni 2016, fra besk√¶ftigelsesministeren.
  Samlenotatet i pdf-format hos Folketinget. Se afsnit 4, side 37 – 47.