Sundhedsstyrelsen den 5. november 2019: Pilotprojekt skal tilbyde uafhængig rådgivning til transpersoner.

Vist 99 gange.
Sundhedsstyrelsen genopslog den 5. november 2019, at der kan ans√łges om midler til, at transpersoner, der allerede er i et udrednings- eller behandlingsforl√łb bliver tilbudt supplerende r√•dgivning med fokus p√• psykosocial st√łtte.

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 5. november 2019 nedennævnte.

Indhold
Pilotprojekt skal tilbyde uafhængig rådgivning til transpersoner
Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede
Puljeopslag
Ansøgningsskema for puljen: “Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transkønnede
Vejledning til ans√łgningsskema om projektst√łtte til “Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede

* * *
[Indhold] Pilotprojekt skal tilbyde uafhængig rådgivning til transpersoner

Ny pulje skal sikre, at transpersoner, der allerede er i et udrednings- eller behandlingsforl√łb bliver tilbudt supplerende r√•dgivning med fokus p√• psykosocial st√łtte.

05 NOV 2019

Blandt transpersoner er der et √łnske om et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af de tilbud der allerede eksisterer i sundhedsv√¶senet. Det er v√¶sentligt, at man som transperson, har et sted at g√• hen med personlige overvejelser og tvivl.

Som transperson kan man v√¶re bekymret for at komme til at virke tvivlende, hvis man lufter den slags overvejelser, n√•r man samtidig dr√łfter behandlingstilbud i det sundhedsfaglige milj√ł. Og derfor er det vigtigt at transpersoner kan f√• offentligt finansieret psykosocial r√•dgivning og st√łtte af h√łj kvalitet ‚Äď uafh√¶ngigt af de sundhedsfaglige tilbud, som allerede findes.

Rammen for det nye r√•dgivningstilbud er, at r√•dgivningen skal gives af fagpersoner, der ikke har ansvaret for udredningen og den k√łnsmodificerende behandling. Kravet skal sikre fortrolig st√łtte fra personer, der ikke er involveret i beslutningen om behandling.

‚ÄĚForm√•let med r√•dgivningen er, at den skal v√¶re med til at skabe et fortroligt rum for transpersonen, hvor denne i trygge rammer kan tale om sin eventuelle tvivl og udfordringer, og hvor der er plads til refleksion og r√•dgivning om andre omr√•der end de rent sundhedsfaglige‚ÄĚ, forklarer centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

Rådgivningen skal således være et supplement til de eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet.

R√•dgivningstilbuddet skal l√łftes af personer, der er kvalificeret til at yde psykosocial st√łtte, og som kan r√•dgive om k√łnsmodificerende behandling. De skal desuden have et s√¶rligt kendskab til omr√•det og til de eksisterende tilbud om udredning og behandling i Danmark.

Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen. Den er √©t af initiativerne fra regeringens LGBTI-handlingsplan og en del af forl√¶ngelsen af satspuljeaftalen 2018. I handlingsplanen udm√łntes 12 initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til at √łge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Denne pulje omhandler initiativ 9 i handlingsplanen: Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede og der udm√łntes i alt 0,9 mio. kr. over en tre√•rig periode fra 2019-2021.

Information om puljen [Gengives herunder. Tina Thranesen]

* * *
Opslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede

Som led i Udenrigsministeriets LGBTI-handlingsplan udm√łntes i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet vedr. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed relevante akt√łrer til at ans√łge om puljemidlerne med henblik p√• at udarbejde et supplerende r√•dgivningstilbud til transpersoner. Ved transperson forst√•s en person, hvis k√łnsidentitet i st√łrre eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes f√łdselstildelte k√łn.

Baggrund
Fra brugernes side er der en bekymring for, at man ikke f√•r tilbudt den √łnskede k√łnsmodificerende behandling, hvis man fort√¶ller om sin tvivl. P√• baggrund af dette er der fra brugernes side √łnske om et r√•dgivningstilbud, som er uafh√¶ngigt af det sundhedsfaglige tilbud, der varetager udredningen og den k√łnsmodificerende behandling. Dette med baggrund i et √łnske om at sikre fortrolig psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. den enkeltes behandling.

Rådgivningstilbuddet skal ikke være en parallel til det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, men skal kunne give rum til refleksion og rådgivning ift. andre problemstillinger end de rent sundhedsfaglige.

R√•dgivningstilbuddet skal l√łftes af personer, der er kvalificeret til at yde psykosocial st√łtte, r√•dgive om k√łnsmodificerende behandling, og som har et s√¶rligt kendskab til omr√•det samt kendskab til det nationale udrednings- og behandlingstilbud.

Ans√łgningsmateriale
Puljeopslag [Gengives herunder. Tina Thranesen]
Ans√łgningsskema
Vejledning til ans√łgningsskema

Ans√łgning og frist
Ans√łgninger skal v√¶re Sundhedsstyrelsen i h√¶nde senest torsdag den 5. december 2019 kl. 12.00.

For konkrete krav til ans√łger samt vurdering af ans√łgninger, henvises til selve puljeopslaget. Link hertil findes nedenfor.

Ans√łgningsprocedure
Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskema skal benyttes. Link til ans√łgningsskemaet findes herunder. Alle ans√łgere modtager en kvittering for ans√łgningen hurtigst muligt efter modtagelse.
Ans√łgningen og tilh√łrende ans√łgningsskema sendes som pdf-fil via mail til specialeplanlaegning@sst.dk. I emnefeltet skrives: ‚ÄĚPulje: Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede [Navn p√• ans√łger] ‚Äď sagsnr. 4-1012-1001/1‚ÄĚ

Sp√łrgsm√•l
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ans√łgningsperioden vedr. sp√łrgsm√•l til puljen.

Generelle faglige sp√łrgsm√•l kan rettes til:
Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
Mail: sjvi@sst.dk.

eller
Specialkonsulent Rune Eeg Nordvig
Telefon: 72 22 74 73
Mail: ren@sst.dk

√ėkonomiske sp√łrgsm√•l kan rettes til:
Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk

Emne
K√łnsidentitet

Ans√łgningsgruppe
Kommune | Organisationer | Private akt√łrer | Regioner/sygehuse

Status
Kan s√łges

Periode
JAN 2020 – DEC 2021

Ans√łgningsfrist
05 DEC 2019, KL. 12.00

* * *
Opslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] Puljeopslag

Dato 04-11-2019
Sagsnr. 4-1012-1001/1

Puljeopslag: Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede

Som led i Udenrigsministeriets LGBTI-handlingsplan udm√łntes i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet vedr. Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed relevante akt√łrer til at ans√łge om puljemidlerne med henblik p√• at udarbejde et supplerende r√•dgivningstilbud til transpersoner. Ved transperson forst√•s en person, hvis k√łnsidentitet i st√łrre eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes f√łdselstildelte k√łn.

Form√•let med puljen er et r√•dgivningstilbud, som er placeret uafh√¶ngigt af eksisterende udrednings- og behandlingstilbud. R√•dgivningstilbuddet skal sikre psykosocial st√łtte til transpersoner under udrednings- og behandlingsforl√łbet.

Ans√łgninger skal v√¶re modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 5. december 2019 kl. 12.00.

Formål
Informationsindsatsen skal bidrage til at:
 • sikre psykosocial st√łtte til transpersoner i udrednings- og behandlingsforl√łbet, herunder til st√łtte til afklaring vedr. k√łnsidentitet.
 • skabe et fortroligt rum for transpersoner, hvor transpersonen i trygge rammer kan tale om sin eventuelle tvivl og udfordringer uden frygt for, at denne vil kunne p√•virke beslutningen om behandlingstilbud.

Baggrund
I forbindelse med vurdering af behandlingsmuligheder og beslutning om behandling, p√•hviler det den behandlende l√¶ge at indhente informeret samtykke. Dette indeb√¶rer, at der informeres om alternative behandlingsmuligheder, om bivirkninger og forventet behandlingsforl√łb. Fra brugernes side er der en bekymring for, at man ikke f√•r tilbudt den √łnskede k√łnsmodificerende behandling, hvis man fort√¶ller om sin tvivl.

P√• baggrund af dette er der fra brugernes side √łnske om et r√•dgivningstilbud, som er uafh√¶ngigt af det sundhedsfaglige tilbud, der varetager udredningen og den k√łnsmodificerende behandling. Dette med baggrund i et √łnske om at sikre (fortrolig) psykosocial st√łtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. den enkeltes behandling. R√•dgivningstilbuddet skal ikke v√¶re en parallel til det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsv√¶senet, men skal kunne give rum til refleksion og r√•dgivning ift. andre problemstillinger end de rent sundhedsfaglige.

R√•dgivningstilbuddet skal l√łftes af personer, der er kvalificeret til at yde psykosocial st√łtte, r√•dgive om k√łnsmodificerende behandling, og som har et s√¶rligt kendskab til omr√•det samt kendskab til det nationale udrednings- og behandlingstilbud. Den eller de fagpersoner, som har kompetencerne til at indg√• i r√•dgivningstilbuddet, kan med fordel uddannes i at yde r√•dgivning.

Målgruppe
 • Transpersoner p√• 18 √•r eller derover, som er i et udrednings- eller behandlingsforl√łb.

Hvem kan s√łge om midler fra puljen?
Puljen kan s√łges af relevante akt√łrer, som √łnsker at arbejde med udviklingen af et r√•dgivningstilbud, der p√• landsplan kan l√łfte st√łtten til transpersoner, der er under udredning og behandling. R√•dgivningstilbuddet kan evt. etableres i relation til et af de eksisterende udrednings- og behandlingstilbud p√• omr√•det, men med personale der er helt uafh√¶ngigt heraf, og kan udm√łntes som et fysisk fremm√łdetilbud, telefonisk r√•dgivning eller lignende.

Krav til ans√łger
R√•dgivningen skal varetages af fagperson(er), der er kvalificeret til at yde psykosocial st√łtte, og som har et s√¶rligt kendskab til transk√łnnedes udfordringer og k√łnsmodificerende behandling samt det nationale udrednings- og behandlingstilbud. Det kan fx v√¶re en sygeplejerske, psykolog eller socialr√•dgiver med s√¶rlige kompetencer inden for omr√•det ‚Äď det kan v√¶re relevant, at den eller de fagpersoner, der skal r√•dgive, opl√¶res i konkrete emner fx selve den k√łnsmodificerende behandling.
 • Ans√łger skal i ans√łgningen beskrive konkret, hvilke kompetencer det vurderes, at der er behov for i et supplerende r√•dgivningstilbud
 • Ans√łger skal endvidere beskrive, hvordan et supplerende r√•dgivningstilbud netop kan supplere de eksisterende udrednings- og behandlingstilbud ud fra brugernes behov
 • Ans√łgere skal beskrive, hvordan dels en midtvejsevaluering (fra brugernes side), dels en slutevaluering (p√• projektet som helhed) kan gennemf√łres

I forbindelse med vurdering af ans√łgningerne vil Sundhedsstyrelsen s√¶rligt l√¶gge v√¶gt p√•, i hvor h√łj grad ans√łger kan dokumentere et form√•l, der stemmer overens med puljens form√•l, beskrive en robust projektorganisering m.v. Puljen vil som udgangspunkt st√łtte √©t projekt med midler.

Hvad kan der s√łges om midler til?

Der kan s√łges om midler til:
 • Ans√¶ttelse og l√łn til ansatte
 • Honorering af relevante fagpersoner (fx konsulentbistand)
 • Udvikling af relevante materialer m√•lrettet fagpersoner
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af m√łder, undervisningsforl√łb, workshops, konferencer o. lign.
 • K√łrselsudgifter iht. statens regler (lav takst)

Der kan ikke ans√łges om midler til:
 • K√łb af itudstyr, telefoner, tablets o. lign
 • Driftsomkostninger som f.eks. kontorhold, herunder telefonudgifter, lokaleleje, m√łblering o. lign., forplejning til personale ved m√łder og o. lign.
 • Forskningsprojekter

Betingelser for at modtage st√łtte
Ans√łgningen skal opfylde f√łlgende krav:
 • √Čn akt√łr (fx forening) er hovedans√łger, ogs√• hvis projektet er et samarbejdsprojekt
 • Der er anf√łrt √©n juridisk ansvarlig leder af projektet fra (hoved)ans√łger
 • Der er angivet en vurdering af, hvor mange brugere der forventes inkluderet i projektet
 • Projektets organisering og ledelsesm√¶ssige forankring er tydeligt beskrevet, herunder eventuel samarbejdsstruktur med andre akt√łrer
 • I tilf√¶lde af samarbejde mellem flere akt√łrer er der vedlagt en samarbejdsaftale som bilag (aftalen kan v√¶re forel√łbig med forbehold for godkendelse)
 • Der er beskrevet en tidsplan for projektet
 • Der er udarbejdet et budget for projektet. Eventuel egenfinansiering skal fremg√• af budgetterne, hvor dette er aktuelt

Kriterier for udv√¶lgelse af ans√łgninger
Ud over de ovenfor n√¶vnte krav til ans√łgere og betingelser, som skal v√¶re opfyldt for at modtage st√łtte, vil Sundhedsstyrelsen vurdere og prioritere ans√łgningerne ud fra f√łlgende kriterier:
 1. I hvilken grad det i ans√łgningen er klart og pr√¶cist beskrevet, hvordan projektet underst√łtter puljens form√•l.
 2. I hvilken grad m√•lgruppen for projektet er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen.
 3. I hvilken grad det faglige arbejde i projektet er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen, herunder hvilke typer af fagligheder der inkluderes, og hvordan de rette kompetencer kan sikres.
 4. I hvilken grad organiseringen af et evt. samarbejde er klart og pr√¶cist beskrevet i ans√łgningen.

Egenfinansiering er ikke et krav, men v√¶gtes positivt i den samlede vurdering af de indkomne ans√łgninger.

√Örlig statusrapport
Ans√łger er forpligtet til at indsende en kort √•rlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i en fremsendt skabelon.

√ėkonomi
2019
0,3 mio. kr.
2020
0,3 mio. kr.
2021
0,3 mio. kr.
I alt
0,9 mio. kr.

Puljemidlerne for 2019 forventes udm√łntet i december 2019. Midlerne for 2019 kan anvendes i hele projektperioden.

Ans√łger er forpligtet til at indsende et √•rligt regnskab samt et slutregnskab til Sundhedsstyrelsen tre m√•neder efter projektets oph√łr, senest 31. marts 2022.

Ans√łgningsprocedure
Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskema skal benyttes. Alle ans√łgere modtager en kvittering for ans√łgningen hurtigst muligt efter modtagelse.

Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til de udvalgte ans√łgere i december 2019, og midlerne udm√łntes ligeledes ultimo 2019. Sluttidspunktet for projektet er 31. december 2021.

Ans√łgningen m√• have et omfang p√• max. fem sider. Ans√łgere skal bruge Sundhedsstyrelsens ans√łgningsskabelon, der findes et link til dette p√• hjemmesiden for puljeopslaget.

Ans√łgninger kan indsendes med forbehold for lokale politiske godkendelser. Ans√łgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet p√• lige fod med √łvrige ans√łgninger. I disse tilf√¶lde vil et eventuelt tilsagn dog v√¶re med forbehold for, at den politiske godkendelse kommer p√• plads og eftersendes hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen.

Ans√łgningen og tilh√łrende ans√łgningsskema sendes som pdf-fil via mail til specialeplanlaegning@sst.dk I emnefeltet skrives: ‚ÄĚPulje: Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transk√łnnede [Navn p√• ans√łger] ‚Äď sagsnr. 4-1012-1001/1‚ÄĚ

Ans√łgningsfristen er torsdag den 5. december 2019 kl. 12.00

Yderligere oplysninger
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ans√łgningsperioden vedr. sp√łrgsm√•l til puljen.

Generelle faglige sp√łrgsm√•l:
Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
Mail: sjvi@sst.dk.

eller
Specialkonsulent Rune Eeg Nordvig
Telefon: 72 22 74 73
Mail: ren@sst.dk

√ėkonomiske sp√łrgsm√•l kan rettes til:
Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54
Mail: kda@sum.dk

* * *
Puljeopslaget hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
[Indhold] Ansøgningsskema for puljen: “Pilotprojekt om supplerende r√•dgivning af transkønnede” i Word-format.

[Indhold] Vejledning til ans√łgningsskema om projektst√łtte til “Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede”.

* * *
Bemærkning af Tina Thranesen.
Sundhedsstyrelsen opslog oprindeligt skrivelserne den 22. oktober 2019. Men p√• grund af en fejl blev opslaget trukket tilbage den 23. otober 2019. Fejlen er rettet og skrivelsen er genopsl√•et i ovenfor anf√łrte form.
Den 6. november 2019.
Tina Thranesen.