Spgsm. om Sexologisk Klinik overholder udredningsgarantien stillet den 6. januar 2015 af LGBT Danmark til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget. SSU bilag 171. Svar 9. marts 2015.

Vist 234 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark har den 6. januar 2015 skrevet til Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup og Sundheds- og forebyggelsesudvalget om udredningsgaranti for transk√łnnede.
Henvendelsen er den 9. januar 2015 registreret hos Folketinget som SUU Alm.del 2014-15 bilag 171.
Den 9. marts 2015 svarede Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup, at det ofte ikke være fagligt muligt at udrede transseksuelle inden for fristen på 60 dage, men at han naturligvis forventer, at der udarbejdes udredningsplaner, såfremt det ikke er muligt at overholde udredningsfristen.

Indhold

[Til indhold] Skrivelsen fra LGBT Danmark

Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup
og
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Tirsdag den 6. januar 2015.

Vedr.: Udredningsgaranti for transk√łnnede

Sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup svarede den 17. november 2014 p√• sp√łrgsm√•l 77 – SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 – om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti p√• 60 dage som aktuelt er indf√łrt p√• psykiatriomr√•det med henvisning til bem√¶rkningerne til sundhedslovens ¬ß 82 b bl.a.:
  “Derfor vil det s√•ledes ofte ikke v√¶re fagligt muligt at udrede patienten inden for henholdsvis 30 eller 60 dage”.

Folketingets journal:
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/suu/spm/77/index.htm
Vidensbanken om k√łnsidentitet:
https://www.transviden.dk/spgsm-77-2014/

Sundhedslovens § 82 b, stk. 2:
  S√•fremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 m√•ned, jf. stk. 1, skal regionsr√•det inden for samme m√•ned udarbejde en plan for det videre udredningsforl√łb.

Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152710
Vidensbanken om k√łnsidentitet:
https://www.transviden.dk/sundhedsloven/

Af bem√¶rkningerne til ¬ß 82 b, stk. 2 fremg√•r f√łlgende:
  Den foresl√•ede ¬ß 82 b, stk. 2, fastl√¶gger, at regionsr√•det – s√•fremt det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage – inden for samme periode skal udarbejde en plan for det videre udredningsforl√łb, journalisere denne og informere patienten herom. Begrebet “plan” skal i denne sammenh√¶ng opfattes i en bred betydning. I de fleste tilf√¶lde vil det v√¶re muligt at give en fyldestg√łrende plan for det videre unders√łgelsesforl√łb. I andre tilf√¶lde kan der v√¶re s√• stor usikkerhed om en patients symptomer og sygdom, at det ikke er muligt at l√¶gge en plan l√¶ngere end √©n unders√łgelse frem, idet det videre forl√łb vil afh√¶nge af resultatet af den n√¶ste unders√łgelse. I s√• fald skal patienten have besked om denne n√¶ste unders√łgelse.

Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144903
Vidensbanken om k√łnsidentitet:
https://www.transviden.dk/sundhedsloven/

At der s√•ledes inden for 60 dage skal udarbejdes en plan for det videre udredningsforl√łb eller i det mindste fasts√¶ttes en dato for den n√¶ste unders√łgelse, n√•r det ikke vil v√¶re fagligt muligt at udrede patienten inden for henholdsvis 30 eller 60 dage, medtog ministeren ikke i sit svar.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner beder derfor om at f√• oplyst, om Sexologisk Klinik, der er det eneste sted i landet, hvor udredning af transpersoner finder sted, overholder sundhedslovens ¬ß 82 b, stk. 2 og i fald, at det ikke sker, at Sexologisk Klinik bliver indsk√¶rpet bestemmelsen.

Med venlig hilsen.
Linda Thor Pedersen, linda@lgbt.dk
Transpolitisk talsperson

* * *
[Til indhold] Svaret fra Nick Hækkerup
Fra:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Ministeren for sundhed og forebyggelse
Den 9. marts 2015.

Til:
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner, LGBT

Att. Linda Thor Pedersen
E-mail: linda@lgbt.dk

Kære Linda Thor Pedersen

Tak for henvendelsen p√• vegne af Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner fra den 6. januar 2015, som ministeriet den 12. januar har f√•et oversendt fra Ministeriet for B√łrn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

I jeres henvendelse henviser Itil min besvarelse af SUU alm. del – sp√łrgsm√•l 77 vedr√łrende udredningsretten og behandling af transpersoner. Som det ogs√• fremg√•r af mit svar, vil det ofte ikke v√¶re fagligt muligt at udrede transseksuelle inden for fristen p√• 60 dage.

Baggrunden herfor er, at det af Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transk√łnnede fra december 2014 fremg√•r, at der er tale om et l√¶ngere udrednings- og observationsforl√łb, f√łrend evt. k√łnsmodificerende behandling iv√¶rks√¶ttes.

Jeg vil imidlertid understrege, at jeg naturligvis forventer, at der udarbejdes udredningsplaner, s√•fremt det ikke er muligt at overholde udredningsfristen, jf. sundhedslovens ¬ß 82 b, stk. 2. Jeg vil desuden g√łre opm√¶rksom p√•, at man har mulighed for at klage til Patientombuddet, s√•fremt fx kravet til udarbejdelse af en udredningsplan ikke overholdes. Som I ogs√• selv skriver i jeres henvendelse, kan der dog v√¶re tilf√¶lde, hvor der er s√• stor usikkerhed om en patients symptomer og sygdom, at det ikke er muligt at l√¶gge en plan l√¶ngere end en unders√łgelse frem.

Afslutningsvist kan jeg oplyse, at jeres henvendelse samt mit svar videresendes i kopi til Region Hovedstaden og Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

Endnu en gang tak for jeres henvendelse.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
[Til indhold] Henvisninger
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
F√łlgeskrivelsen til Sundheds- og forebyggelsesudvalget i pdf-format hos Folketinget.
Svaret fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup i pdf-format.