Spgsm. 224 den 15. november 2019 om evidens for behandling af b√łrn, der √łnsker at v√¶re et andet k√łn, med hormoner. Svar 20. december 2019.

Vist 115 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget (SUU) stillede den 15. november 2019 efter √łnske fra Liselott Blixt (DF) sp√łrgsm√•l 224 – Samling: 2019-20 – om hvilken evidens ligger der for, at det er bedst at behandle b√łrn, der √łnsker at v√¶re et andet k√łn, med hormoner, til sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 20. december 2019.

Sp√łrgsm√•let
Hvilken evidens ligger der for, at det er bedst at behandle b√łrn, der √łnsker at v√¶re et andet k√łn, med hormoner?

Svar
Sundheds- og √Üldreministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚDer er de sen este √•r ‚Äď b√•de i Danmark og internationalt ‚Äď kommet et stigende fokus p√• den lidelse, der kan v√¶re forbundet med at have en anden k√łnsidentitet end det k√łn, man blev tildelt ved f√łdslen. Det er kun en ganske lille andel af b√łrn og unge, der oplever det store k√łnslige ubehag, men det enkelte barn eller unge menneske kan v√¶re voldsomt forpint af dette, s√¶rligt ved pubertetens indtr√¶den med begyndende udvikling af sekund√¶re k√łnskarakteristika som brystudvikling, beh√•ring m.v.

Manglende behandling, med deraf f√łlgende fuld pubertetsudvikling, kan medf√łre forv√¶rring af barnets/den unges k√łnslige ubehag og kan i betydelig grad forv√¶rre barnets/den unges mentale sundhed, hvilket er beskrevet i en r√¶kke internationale retningslinjer, bl.a. ‚ÄĚEndocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline‚ÄĚ fra Endocrine Society, der senest er revideret i 2007, samt ‚ÄĚStandards of Care‚ÄĚ fra World Professional Association for Transgender Health, der senest er revideret i 2010. Der er omfattende dokumentation for sammenh√¶ng mellem k√łnsligt ubehag og d√•rlig mental sundhed, bl.a. er det dokumenteret i den netop udsendte danske unders√łgelse SEXUS, at andelen af bl.a. selvskadende adf√¶rd, selvmordstanker og selvmordsfors√łg er markant h√łjere blandt transpersoner.

K√łnsligt ubehag kan behandles, og Sundhedsstyrelsen har siden 2014 haft stort fokus p√• at sikre, at indsatsen i det danske sundhedsv√¶sen for b√łrn og unge med k√łnsligt ubehag er p√• internationalt niveau, herunder ogs√• at vi kan tilbyde relevant sundhedsfaglig hj√¶lp af h√łj kvalitet til de f√• b√łrn og unge, der har brug for hj√¶lp. Den sundhedsfaglige hj√¶lp vil i f√łrste r√¶kke omfatte r√•dgivning og st√łttende samtaler til afklaring af k√łnsidentitet, og det vil kun v√¶re et mindretal af de b√łrn og unge, der henvises, som tilbydes k√łnsmodificerende behandling. Ved betydeligt k√łnsligt ubehag ifm. inds√¶ttende pubertet, eller senere, kan b√łrn og unge under 18 √•r tilbydes medicinsk behandling indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens vejledning om k√łnsidentitet, der senest er revideret i 2018.

Den medicinske behandling ved inds√¶ttende pubertet vil i f√łrste r√¶kke v√¶re hormonbehandling, der hindrer udvikling af k√łnskarakteristika (s√•kaldte stophormoner).
Ved hormonbehandling anvendes kendte l√¶gemidler, der gennem flere √•r har v√¶ret anvendt til behandling af b√łrn med for tidligt inds√¶ttende pubertet, og som der derfor ogs√• er langvarig erfaring med at anvende af selvsamme specialister, der behandler b√łrn og unge med k√łnsligt ubehag.

Under behandlingen med stophormoner tilbydes fortsatte samtaler mhp. afklaring af k√łnsidentitet, s√•ledes at man efter en rimelig observationsperiode kan tilbyde n√¶ste led i behandlingen, som er k√łnsmodificerende behandling med k√łnshormoner (s√•kaldte krydshormoner). K√łnsmodificerende kirurgisk behandling (k√łnsskiftekirurgi) tilbydes som udgangspunkt ikke til b√łrn og unge under 18 √•r.

K√łnsmodificerende medicinsk behandling hos b√łrn og unge under 18 √•r varetages kun p√• Rigshospitalet, som er det eneste behandlingssted i Danmark, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse dertil. Der er s√•ledes tale om anvendelse af behandlingsprincipper, som i forvejen har v√¶ret anvendt, men da der er tale et nyt omr√•de, har Sundhedsstyrelsen stillet krav om, at der sikres en systematisk erfaringsopsamling og kvalitetssikring som betingelse for styrelsens godkendelse.‚ÄĚ

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.