Spgsm. 424 den 13. januar 2020 om Sundhedsstyrelsens vejledning fsva. hormonbehandling af b√łrn for at skifte k√łn. Svar 7. februar 2020.

Vist 103 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 13. januar 2020 sp√łrgsm√•l 424 – Samling: 2019-20 – om Sundhedsstyrelsens vejledning fsva. hormonbehandling af b√łrn for at skifte k√łn, til sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 7. februar 2020.

Sp√łrgsm√•l
Bliver Sundhedsstyrelsens vejledning fsva. hormonbehandling af b√łrn for at skifte k√łn anvendt fuldt ud i praksis, eller er der dele af vejledningen, som endnu ikke er implementeret i praksis?

Svar
Sundheds- og √Üldreministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen f√łlger omr√•det t√¶t og er i l√łbende dialog med fagfolk og sygehuse, herunder dr√łftelser og afklaringer af forst√•elsessp√łrgsm√•l til formuleringer i vejledning nr. 9060 af 16. august 2018, for herved at sikre, at sygehuse, l√¶ger og andet sundhedspersonale f√łlger vejledningen. Styrelsen har ligeledes l√łbende dialog med organisationer og foreninger p√• omr√•det.

Da behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold er en forholdsvis ny behandlingsform i Danmark, etableret i 2016, er Sundhedsstyrelsen opm√¶rksom p√• behovet for at foretage l√łbende opdatering og revidering af vejledning nr. 9060 af 16. august 2018, og styrelsen vil i 2020 p√•begynde arbejdet med en revision.

Sundhedsstyrelsen etablerede i 2019 et videnscenter for sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, som bl.a. skal medvirke til at underst√łtte organisatorisk og fagligt samarbejde p√• tv√¶rs af de eksisterende tilbud i landet.‚ÄĚ

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.