Status of the Danish LGBT Workplace. Status på danske LGBT arbejdspladser. 31. maj 2011.

Vist 186 gange.

Status of the Danish LGBT Workplace
Status of the Danish LGBT Workplace

Titel Status of the Danish
LGBT Workplace
Dansk oversættelse
af titlen
Status på danske
LGBT arbejdspladser
Skrevet af Pernille Steckhahn-Strohmer
Redigeret af Becky Steckhahn-Strohmer
Udfærdiget og udgivet af Q-Factor
Udgivet 31. maj 2011
Sprog Engelsk
Antal sider 47

Omtale fra Q-Factors hjemmeside
Q-Factor gennemf√łrte i 2011 en unik unders√łgelse om LGBT medarbejderes erfaring med arbejdslivet i Danmark. Resultaterne viser problemer og styrker hos danske arbejdsgivere i forhold til LGBT mangfoldighed. Resultaterne peger p√• specifikke forhold, som arbejdsgivere kan tage for at deres ansatte f√łler sig accepteret og st√łttet.
Unders√łgelsens resultater g√łr det muligt at udarbejde et nyt s√¶t standarder for mangfoldighed og inklusion p√• danske arbejdspladser. I sidste ende vil integration udm√łnte sig et bedre indtjeningsresultat for virksomhederne og en sundere arbejdsstyrke.

Rapportens indledning
The Danish LGBT Workplace Survey – Den danske LGBT arbejdsplads unders√łgelse – er udf√łrt af Q-Factor med st√łtte fra danske LGBT medier og forskellige danske LGBT organisationer og er det f√łrste forskningsresultat fra Q-Factor i Danmark med s√¶rligt fokus p√• LGBT personer p√• arbejdspladsen. Det er en unik unders√łgelse, idet den i mods√¶tning til tidligere unders√łgelser har en mere overordnet tilgang og indbefatter:
  1. Arbejdsplads-åbenhed.
  2. LGBT medarbejderes komfortniveau.
  3. Faktorer, som LGBT jobs√łgende kigge efter, n√•r de s√łger job.
  4. Det komplette LGBT spekter med T inkluderet.

4. Konklusion
Investering af tid og st√łtte til ansatte er en klar fordele og fremmer en bedre indtjeningsevne.
Mangfoldighed p√• arbejdspladsen fremmer innovation og v√¶kst. Derfor er st√łtte til forskellige medarbejdergrupper p√• arbejdspladsen en oplagt forretningsfordel.
Konklusionerne fra unders√łgelsen st√łtter hypotesen om, at arbejdstagerens mulighed for at v√¶re √•bent om sig selv resulterer i en mere behagelig og effektiv arbejdsplads. Endvidere viser krydsanalyser af unders√łgelsens data, at offentlig st√łtte til LGBT forhold, s√•som til en virksomhed, der har ledere, der er sprunget ud, eller til en virksomhed, der sponsorerer en LGBT begivenhed, har stor indvirkning p√•, hvor velbefindende arbejdstagerne f√łler sig ved at v√¶re √•bne. St√łtte til ikke-LGBT kollegaer viser sig ogs√• at have en positiv indflydelse p√• arbejdstagernes velbefindende.

Overraskende viser unders√łgelsen, at et stort antal ansatte ikke kender deres virksomheds ikke-forskelsbehandlingspolitik. Selv om afsnittet om ans√¶ttelse viser, at det ikke n√łdvendigvis er en afg√łrende faktor for at s√łge ans√¶ttelse hos en virksomhed, er det stadig arbejdsgiverens ansvar at uddanne medarbejdere om politikken, s√• de er klar af deres ret til at v√¶re fri for diskrimination p√• arbejdspladsen. Unders√łgelsen har konkluderet, at arbejdstagerne i almindelighed, ikke vil acceptere at arbejde p√• en virksomhed, hvor de ikke har mulighed for v√¶re √•bne omkring deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Derfor er det vigtigt, at ledelsen kan opretholde en standard af accept og ikke-forskelsbehandling i arbejdsmilj√łet.
Konklusionerne forst√¶rker hypotesen, at investering i LGBT medarbejdere via programmer, der sikre, at de f√łle sig trygge ved at v√¶re sig selv og fri for forskelsbehandling, i sidste ende vil gavne virksomhedens indtjeningsevne.

Læs rapporten online på ISSUU.com.