Stop diskrimination i skolen: LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen. 8. marts 2021.

Vist 250 gange.

Stop diskrimination i skolen
Stop diskrimination i skolen

Titel Stop diskrimination i skolen
LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen
Ansvarshavende redakt√łr Nicolaj Laue Juhl
Redigering Andreas Beck Kronborg, Alex Lauridsen Delamare
og Sidsel Sofie Poulsen
Faglig sparring Andreas Beck Kronborg, Alex Lauridsen Delamare,
Mads Hvid og Susanne Branner Jespersen
Udfærdiget og udgivet af LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark
Sprog Dansk
Udgivet 8. februar 2021
Antal sider 126

LGBTQ+ elever mistrives markant mere end deres skolekammerater. De f√łler sig seks gange oftere ensomme og bliver udsat for mere mobning og diskrimination. Det viser Danmarks f√łrste rapport om LGBTQ+ elevers trivsel og vilk√•r i grundskolen fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark.

Mere end 9 ud af 10 af de adspurgte elever oplever homofobiske og transfobiske sk√¶ldsord som “b√łsse“, “lebbe“, “homo“, “tranny” eller “gay” i skolen.
91 % transk√łnnede kvinder og m√¶nd har t√¶nkt over deres k√łnsidentitet inden de fylder 16 √•r.
57 % transk√łnnede kvinder og m√¶nd har talt med nogen om deres k√łnsidentitet inden de fylder 16 √•r.

Kun 23 % af har l√¶rt om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, og kun 9 % har l√¶rt om forskellige k√łnsidentiteter i skolen.
En af forklaringerne p√• den h√łje mistrivsel blandt LGBTQ+ elever skal muligvis findes i den manglende undervisning og viden, som skolen pr√¶senterer for eleverne.

75 % af LGBTQ+ eleverne mener, at vidste l√¶rerne mere om seksuelle orienteringer og k√łnsidentiteter og talte mere √•bent derom, s√• vil undervisningen blive bedre og mere tryg.

Ovenn√¶vnte og meget mere vises i rapporten, der er udarbejdet p√• baggrund af en omfattende sp√łrgeskemaunders√łgelse i perioden 30. september til 24. oktober 2020 med besvarelser fra 910 nuv√¶rende og tidligere LGBTQ+ elever i alderen 13 til 25 √•r

I rapporten anf√łres f√łlgende anbefalinger udarbejdet p√• baggrund af elevernes egne bud p√• l√łsninger:
  1. Årlig trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  2. Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBTQ+ personer.
  3. Lovkrav om LGBTQ+ undervisning i grundskolen som en integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlister.
  4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af en mere inkluderende og mangfoldig skole.
  5. L√¶reruddannelsen skal indeholde viden om forskellige k√łnsidentiteter og
    seksuelle orienteringer samt viden om forebyggelse af diskrimination.

* * *
Herunder gengives nogle f√• af de stillede sp√łrgsm√•l og de analyserede svar.

Tabel 1.1: Hvad er din k√łnsidentitet?
Transk√łnnet mand 7 % (64).
Transk√łnnet kvinde 2 % (15).

Tabel 2.3: Hvor gammel var du f√łrste gang du t√¶nkte over din k√łnsidentitet?
54 % inden 12 år.
77 % inden 14 år.
91 % inden 16 år.
95 % inden 18 år.
6 % i aldersintervallet 18-21 år.
Svarmuligheden 12-13 √•r er den hyppigst valgte blandt transk√łnnede kvinder og m√¶nd.

Tabel 2.4: Tabel 2.4: Hvor gammel var du f√łrste gang du talte med nogen om din k√łnsidentitet?
9 % inden 12 år.
22 % inden 14 år.
43 % inden 16 år.
63 % inden 18 år.
20 % mellem 18 og 25 år.
16 % har aldrig talt √•bent om deres k√łnsidentitet.
Svarmuligheden 14-15 √•r er den hyppigst valgte blandt ikke-cisk√łnnede personer.

Tabel 3.9: Har du oplevet at have selvmordstanker, f.eks. tanker om at livet ikke er værd at leve eller tanker om at tage livet af dig selv?
64 % har/har haft selvmordstanker.
34 % har ikke haft selvmordstanker, men er bekymret for at få det.
40 % har haft selvmordtanker flere gange om ugen eller flere gange om måneden.

Tabel 4.2: Har du oplevet, at ord som “b√łsse“, “lebbe“, “svans”, “tranny” eller “gay” bliver brugt som sk√¶ldsord p√• din skole?
42 % hver dag.
30 % et par gange om ugen.
12 % et par gange i måneden.
9 % én eller to gange.
7 % har slet ikke har oplevet homofobiske og transfobiske skældsord i skolen.

Tabel 4.3: Har du oplevet at blive mobbet p√• baggrund af din k√łnsidentitet og/eller dit k√łnsudtryk, f.eks. valg af t√łj, frisure eller omgang med andre p√• skolen?
57 % har ikke oplevet mobning.
21 % er blevet m√łdt med fordomme.
19 % har oplevet drillerier, latterligg√łrelse eller mobning.
17 % har oplevet nedladende eller hadefulde kommentarer.
12 % har oplevet tilråb og skældsord.
6 % har oplevet trusler om vold.
5 % har været udsat for vold.

Tabel 5.3: Har du p√• skolen l√¶rt om forskellige k√łnsidentiteter, f.eks. non-bin√¶r, transk√łnnet eller ak√łnnet?
9 % har l√¶rt om forskellige k√łnsidentiteter i skolen.
88 % har ikke l√¶rt om forskellige k√łnsidentiteter i skolen.
3 % svarer ved ikke.

Tabel 5.11: I hvilken grad oplever du, at dine l√¶rere eller p√¶dagoger har viden om forskellige k√łnsidentiteter, f.eks. non-bin√¶r, transk√łnnet eller genderqueer?
2 % svarer i meget h√łj eller h√łj grad.
10 % svarer i nogen grad.
80 % svarer i mindre grad eller slet ikke.

* * *
Rapporten hos LGBT+ Danmark.

* * *
Rapporten er sendt til Folketingets B√łrne- og Undervisningsudvalg (BUU) og den 8. februar 2021 blev der stillet sp√łrgsm√•l S 869 til B√łrne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil foranlediget af rapporten.

Den 8. februar 2021 blev der stillet sp√łrgsm√•l 138 i anledning af rapporten.
Den 24. februar 2021 blev der stillet sp√łrgsm√•l 153 i anledning af rapporten.