Transk√łnnet havde ret til behandling i udlandet. Styrelsen for patientklager den 31. marts 2023.

Vist 93 gange.
Styrelsen for patientklager offentliggjorde den 31. marts 2023 sin afg√łrelse om, at en transk√łnnet havde ret til at f√• godkendt nedre k√łnsmodificerende kirurgi i udlandet p√• forh√•nd.
Det kræver en forhåndsgodkendelse fra regionen for at få en behandling i udlandet betalt af det offentlige.

Afg√łrelsen fra Styrelsen for patientklager.

* * *
Transk√łnnet havde ret til behandling i udlandet


Regionens tilbud om nedre k√łnsmodificerende kirurgi om senest 6 √•r var ikke et tilbud om rettidig behandling og i strid med EMRK art. 8. Regionen kunne dermed ikke give afslag p√• forh√•ndsgodkendelse til behandling i udlandet.

Sagsnummer: 23SFP33.

Vi √¶ndrer afg√łrelsen fra Region xxxxx
Рom forhåndsgodkendelse til behandling i udlandet.
Det betyder, at du havde ret til at f√• godkendt den √łnskede behandling i udlandet p√• forh√•nd.
Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen
Du har klaget over, at:
Рdu fik afslag på forhåndsgodkendelse til behandling i Tyskland.

Sagsfremstilling
I januar 2021 blev du godkendt til nedre k√łnsmodificerende kirurgi. Du havde allerede i 2013 f√•et fjernet dine bryster for at opn√• en mere maskulin fremtoning.

Den 1. marts 2021 s√łgte du regionen om forh√•ndsgodkendelse til fjernelse af de kvindelige k√łnsorganer og skede, lukning af skede og konstruktion af penis (metoidioplastik).

Den 15. marts 2021 gav regionen dig afslag p√• forh√•ndsgodkendelse. Du fik afslag, fordi regionen mente at kunne tilbyde dig den √łnskede behandling rettidigt i Danmark. Regionen oplyste i den forbindelse, at Gyn√¶kologisk Afdeling, xxxxx kunne tilbyde en operation til fjernelse af de kvindelige k√łnsorganer og lukning af skede om 1 √•r, mens afdelingen for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, xxxxx kunne tilbyde en tid til konstruktion af penis (metodioplastik) 2-5 √•r efter f√łrste operation.

Vi har derfor lagt til grund, at regionen kunne tilbyde dig behandling senest den 15. marts 2027, hvilket er 6 √•r fra deres afg√łrelse.

Du har oplyst, at du ved en operation i Tyskland kun ville skulle gennemgå én operation, mens du i Danmark ville skulle gennemgå to operationer. Operationen i Tyskland måtte derfor efter din opfattelse være mere skånsom.

Du har ogs√• oplyst, at en ventetid p√• 3-6 √•r fra tidspunktet for regionens afg√łrelse ikke kan anses for at v√¶re rettidig behandling. Du har i den forbindelse henvist til Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitet. Du har blandt andet fremh√¶vet, at det fremg√•r af vejledningen, at k√łnsmodificerende kirurgi b√łr tilbydes indenfor rimelige tidsfrister, i betragtning af at k√łnsligt ubehag kan v√¶re forbundet med en betydelig p√•virkning af den enkeltes livssituation, og at den enkelte kan have haft lange udrednings– og behandlingsforl√łb. Du har ogs√• henvist til nogle af vores offentliggjorte afg√łrelser.

Du har ogs√• oplyst, at du oplever enorme gener i dit dagligdagsliv. Du undg√•r blandt andet xxxxx Du kan heller ikke p√• lige fod med dine j√¶vnaldrende xxxxx Du har oplyst, at du konstant skal overveje xxxxx, hvilket neds√¶tter din livskvalitet betydeligt, da der er forskellige sociale aktiviteter, du ikke kan deltage i og ofte m√• afsl√•. Desuden p√•virker dit k√łnslige ubehag din livskvalitet i s√• h√łj grad, at det har konsekvenser for dit mentale helbred og din sindstilstand.

Vi har i forbindelse med sagens behandling stillet sp√łrgsm√•l til Retsl√¶ger√•det.

Retsl√¶ger√•det har oplyst, at en k√łnsskifteoperation i Danmark senest den 15. marts 2027 var rettidig behandling efter en sundhedsfaglig vurdering. Retsl√¶ger√•det har dog ogs√• oplyst, at datoen er forbundet med meget stor usikkerhed.

I et uddybende svar har Retsl√¶ger√•det oplyst, at det ikke er muligt, at besvare fyldestg√łrende, om der var tale om rettidig behandling. Det skyldes, at der ikke er tale om en konkret dato, men en forventet tidsangivelse, hvilket m√• anses som et servicem√•l i forhold til l√¶ngden af en venteliste. Retsl√¶ger√•det oplyser, at der ved k√łnsskifteoperation ikke er konkrete gr√¶nser for tidsinterval, fra indikationen for operation stilles, til operationen gennemf√łres, som der er ved visse akutte tilstande.

Du har hertil igen henvist til Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitet om, at k√łnsmodificerende kirurgi b√łr tilbydes indenfor rimelige tidsfrister.

Vi har derfor ogs√• stillet sp√łrgsm√•l til Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har dog svaret, at de ikke foretager detaljerede vurderinger af enkelte patientforl√łb.

Du har hertil indsendt et referat fra et statusm√łde af 22. juni 2021 mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. Sundhedsstyrelsen pointerede heri, at Region xxxxx har en forsyningsforpligtelse, da de som de eneste i landet kan udf√łre nedre k√łnsmodificerende kirurgi, og at ventetiden og den manglende kapacitet ikke var acceptabel.

Begrundelse
Reglerne om forh√•ndsgodkendelse til behandling i et andet EU/E√ėS-land

Retten til forh√•ndsgodkendelse og efterf√łlgende refusion af udgifter til behandling i et andet EU/E√ėS-land kr√¶ver normalt, at patienten er henvist. Det skyldes, at en patient normalt skal v√¶re henvist til behandling p√• et sygehus i Danmark for at f√• behandling. Kravet om at v√¶re henvist g√¶lder derfor ogs√•, n√•r behandlingen sker p√• et sygehus i et andet EU/E√ėS-land.

Retten til forh√•ndsgodkendelse og efterf√łlgende refusion kr√¶ver ogs√•, at der er tale om samme eller lignende behandling. Regionen kan s√•ledes kun give forh√•ndsgodkendelse for udgifter til samme eller lignende behandling, som patienten ville v√¶re blevet tilbudt i det offentlige sygehusv√¶sen i Danmark.

Regionen kan nogle gange kr√¶ve forh√•ndsgodkendelse, n√•r behandlingen skal foreg√• i et andet EU/E√ėS-land. Det betyder, at regionen kan kr√¶ve at godkende behandlingen inden behandlingen sker. Det g√¶lder, n√•r behandlingen er en specialfunktion efter Sundhedsstyrelsens specialevejledninger, eller n√•r behandlingen kr√¶ver indl√¶ggelse i mindst √©n nat.

Regionen kan dog give afslag på forhåndsgodkendelse, hvis regionen kan tilbyde patienten rettidig behandling. Det betyder, at regionen skal kunne tilbyde patienten behandling inden for en lægelig forsvarlig tid.

Det er en læge, der vurderer, om behandlingen er rettidig. Det sker ud fra en vurdering af sygdommen, baggrunden for sygdommen, den forventede udvikling og omfanget af fx smerter eller funktionsnedsættelse. De danske regler om behandlingsgaranti og andre regler om ventetider har ikke betydning ved vurderingen. Ressourcer har heller ikke betydning for, om behandling kan tilbydes inden for en lægelig forsvarlig tid.

Praksis
Dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol har afsagt dom i en litauisk sag omkring nedre k√łnsmodificerende kirurgi fra kvinde til mand. Sags√łgeren havde f√•et fjernet brystet og havde s√łgt om nedre k√łnsmodificerende kirurgi. Litauen havde regler om anerkendelse af transseksuelles rettigheder, men p√• det p√•g√¶ldende tidspunkt var der ikke fastsat regler, der muliggjorde nedre k√łnsmodificerende kirurgi. Der blev dog arbejdet med det. P√• tidspunktet for dommen havde Litauen stadig ikke fastsat regler, der muliggjorde nedre k√łnsmodificerende kirurgi. If√łlge domstolen var det forhold, at der var g√•et 4 √•r fra sags√łgerens ans√łgning om operation, i strid med artikel 8 i den europ√¶iske menneskerettighedskonvention.

Artikel 8 handler om, at alle har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

Vores praksis
Ved vurderingen af, om en patient kan tilbydes rettidig behandling i Danmark skal der ikke kun tages hensyn til den objektive medicinske helbredstilstand, men ogs√• arten af patientens handicap og en eventuel, v√¶sentlig indskr√¶nkelse af dagligdagen og patientens mulighed for at f√łre et normalt liv i venteperioden.

Regionen kan ikke afsl√• en ans√łgning om forh√•ndsgodkendelse med den begrundelse, at patienten kan tilbydes rettidig behandling i Danmark, hvis regionen ikke samtidigt giver et konkret tilbud om behandling. Ellers vil det v√¶re i strid med den frie bev√¶gelighed af sundhedsydelser, der g√¶lder efter EU-retten. Behandlingstilbuddet skal v√¶re konkret b√•de i forhold til indholdet af behandlingen og tidspunktet for behandlingen.

Det anses for et tidsm√¶ssigt tilstr√¶kkeligt tilbud om behandling, n√•r regionen oplyser patienten om en periode for, hvorn√•r behandling kan tilbydes i Danmark. Det skyldes, at patienten bliver bekendt med, hvorn√•r behandling senest kan tilbydes i Danmark. Patienten kan dermed forholde sig til, om man √łnsker at vente p√• behandlingen i Danmark eller √łnsker at tage imod tilbuddet om behandling i udlandet uden forh√•ndsgodkendelse.

Vores resultat
Vi vurderer, at du havde ret til forhåndsgodkendelse til behandling i Tyskland.

Vi har lagt vægt på, at:
 • du var henvist og indstillet til fjernelse af de kvindelige k√łnsorganer, lukning af skede og konstruktion af penis (metoidioplastik) p√• et dansk sygehus.
 • der er tale om lignende behandling, som den behandling, du ville v√¶re blevet tilbudt i Danmark, da operationerne i Danmark og Tyskland er sammenlignelige.
 • regionen kunne kr√¶ve forh√•ndsgodkendelse, da der er tale om h√łjt specialiseret behandling, som i Danmark kun udf√łres p√• xxxxx. Der var dermed tale om en specialfunktion.
 • der ikke er en l√¶gelig retningslinje for, hvor hurtigt efter indstilling til nedre k√łnsmodificerende kirurgi operationen skal/b√łr foretages.
 • ressourcer ikke har betydning ved vurderingen af, om regionen kunne tilbyde dig rettidig behandling i Danmark.
 • p√•virkningen af din livskvalitet b√łr inddrages ved vurderingen af, om en ventetid p√• op til 6 √•r var rettidig behandling.
 • en ventetid p√• 4 √•r if√łlge Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol er i strid med artikel 8 i den europ√¶iske menneskerettighedskonvention.
 • den europ√¶iske menneskerettighedskonvention er implementeret i dansk ret. Det betyder, at konventionen finder direkte anvendelse i Danmark. De danske regler skal derfor fortolkes i overensstemmelse med konventionen.
 • en ventetid p√• op til 6 √•r derfor ikke er et tilbud om rettidig behandling.
 • regionen dermed ikke kunne give dig afslag p√• forh√•ndsgodkendelse med den begrundelse, at du kunne tilbydes rettidig behandling i Danmark.

Vi √¶ndrer derfor regionens afg√łrelse af 15. marts 2021 om forh√•ndsgodkendelse til behandling i udlandet.

Regionen skal derfor give dig forhåndsgodkendelse.

Regler
Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtg√łrelser
Bekendtg√łrelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsv√¶senet (klage- og erstatningsloven):
– 6, stk. 1, nr. 15, om klager over regionens afg√łrelser om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/E√ėS-land

Bekendtg√łrelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:
– 89 a, stk. 1, om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/E√ėS-land

Bekendtg√łrelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtg√łrelsen):

– 31 om betingelserne for refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/E√ėS-lande
– 31, stk. 2, om samme eller lignende behandling
– 31, stk. 3, om henvisning
Р34, stk. 2, nr. 1, om krav om forhåndsgodkendelse
35, nr. 1, om rettidig behandling

Bekendtg√łrelse nr. 20 af 11. juni 1953 ang√•ende Danmarks ratifikation af konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundl√¶ggende Frihedsrettigheder (den europ√¶iske menneskerettighedskonvention):
– Artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv

Domme
Vi har brugt f√łlgende dom fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol ved vurderingen af din sag:
Sagen om L. mod Litauen (ans√łgningsnr. 27527/03), afsagt den 31. marts 2008

Vejledninger
Sundhedsstyrelsens specialevejledning for Plastikkirurgi af 4. juni 2018
Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold fra 2018
– Punkt 3 om generelt
– Punkt 11 om rettigheder

Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 om gr√¶nseoverskridende sundhedsydelser i EU/E√ėS-lande (regler i medf√łr af patientmobilitetsdirektivet):
– Punkt 6.1.4.3 om rettidig behandling
– Punkt 6.1.4.5 om konkret tidspunkt for behandling

Offentliggjorte afg√łrelser
Vi har ogs√• brugt en eller flere af vores offentliggjorte afg√łrelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afg√łrelser p√• vores hjemmeside stpk.dk:
17SPS52, offentliggjort den 4. september 2017
17SPS48, offentliggjort den 21. september 2017 [1]

* * *
Note af Tina Thranesen
 1. [Retur.] Der er byttet om på datoerne for 17SPS52 og 17SPS48.
  17SPS52 er rettelig fra den 21. september 2017 og 17SPS48 er rettelig fra den 4. september 2017.

* * *
Afg√łrelsen om, at en transk√łnnet havde ret til behandling i udlandet hos Styrelsen for patientklager.