Straffeloven. LBK nr. 1851 af 20. september 2021.

Vist 832 gange.
Straffeloven – LBK nr. 20. september 2021 henh√łrer under Justitsministeriet.
§ 81 og § 266 b har speciel betydning for transpersoner.

10. kapitel. Straffens fastsættelse
§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,
Pkt. 6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende,
Pkt. 7) at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.

[Pkt. 7 blev vedtaget af Folketinget (L 40) torsdag den 15. december 2005.
Under Folketingets debat om lovforslaget henviste flere folketingsmedlemmer til straffelovens § 81, pkt. 6 ved brug af udtrykkene hate crime også stavet hatecrime og til seksuel orientering.]

16. kapitel. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.
§ 157 a. Ved fastsættelse af straf for en overtrædelse af denne lov skal det indgå som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået ved tortur.
Stk. 2. Overtr√¶delsen anses for beg√•et ved tortur, hvis den er beg√•et i ud√łvelsen af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv ved at tilf√łje en anden person skade p√• legeme eller helbred eller st√¶rk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse
3) p√• grund af den p√•g√¶ldendes politiske overbevisning, k√łn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

27. kapitel. Freds- og ærekrænkelser
¬ß 266 b. Den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

[Det er her ordene “seksuelle orientering“, som har betydning. Det fremg√•r ikke direkte af loven, at transpersoner er omfattet af ordene, men det er tilf√¶ldet.]

* * *
Straffeloven РLBK nr. 20. september 2021 på Retsinformation.

* * *
Historik
HIVAIDS
Bekendtg√łrelse nr. 1040 af 8. november 2011 om oph√¶velse af bekendtg√łrelse nr. 547 af 15. juni 2001 om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens ¬ß 252, stk. 2, g√łr, at det ikke mere er kriminelt, at en person smittet med HIV har ubeskyttet sex med en anden person.

Ordet “handicap” blev indsat i ! 81, nr. 6 med ikraftte√¶delse den 1. maj 2021 jf. lovforslag L 154 af 3. februar 2021.

Straffeloven РLBK nr. 1650 af 17. november 2020 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 976 af 17. september 2019 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 1156 af 20. september 2018 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 977 af 9. august 2017 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 1052 af 4. juli 2016 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 873 af 9. juli 2015 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.
Straffeloven РLBK nr. 871 af 4. juli 2014 på Retsinformation. Forældet Рikke gældende.