Høring om ny bekendtgørelse om bl.a. ventetidsgaranti. Sundhedsministeriet den 4. juli 2016. Ny bekendtgørelse den 30. september 2016.

Vist 131 gange.
Sundheds- og ĂŚldreministeriet sendte den 4. juli 2016 udkast til to nye bekendtgørelser og en vejledning – herunder udkast til ny bekendtgørelse om bl.a. ret til sygehusbehandling i høring.
Det er i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling, at kønsskifteoperation specifikt er undtaget fra udrednings- og ventetidsgarantien.
Det er der ikke lagt op til at Ìndre i udkastet til den nye bekendtgørelse.

Høringsfristen udløber den 23. august 2016 kl. 1200.
Høringsskrivelser skal sendes til sum@sum.dk med kopi tilmkdp@sum.dk

Den nuvÌrende bekendtgørelse (BEK nr. 469 af 23. maj 2016) om ret til sygehusbehandling m.v.

* * *
LGBT Danmark indsendte den 1. august 2016 en høringsskrivelse med anbefaling om, at ventetidsgarantien ogsü bør gÌlde for kønsskifteoperation.

* * *
Den 30. september 2016 offentliggjorde Sundheds- og ĂŚldreministeriet den nye bekendtgørelse – BEK nr. 1207 af 22. september 2016 – om ret til sygehusbehandling m.v.
Ministeriet fulgte ikke LGBT Danmarks anbefaling.
Kønsskifteoperation er derfor fortsat ikke omfattet af ventetidsgarantien.

* * *
Høringsportalen om høringen om udkast til de to nye bekendtgørelser.
Høringsportalen om høringen om udkast til den nye vejledning.

Folketingets journal med orientering om høringen. Sundheds- og Ældreudvalget, Alm. del 2015-16: Bilag 621.
Høringsbrev med omtale af høringen, høringsfristen og fresendelse af høringsskriveler mm. hos Folketinget.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Bekendtgørelse om indgüelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.