H√łring om ny bekendtg√łrelse om bl.a. ventetidsgaranti. Sundhedsministeriet den 4. juli 2016. Ny bekendtg√łrelse den 30. september 2016.

Vist 125 gange.
Sundheds- og √¶ldreministeriet sendte den 4. juli 2016 udkast til to nye bekendtg√łrelser og en vejledning – herunder udkast til ny bekendtg√łrelse om bl.a. ret til sygehusbehandling i h√łring.
Det er i bekendtg√łrelsen om ret til sygehusbehandling, at k√łnsskifteoperation specifikt er undtaget fra udrednings- og ventetidsgarantien.
Det er der ikke lagt op til at √¶ndre i udkastet til den nye bekendtg√łrelse.

H√łringsfristen udl√łber den 23. august 2016 kl. 1200.
H√łringsskrivelser skal sendes til sum@sum.dk med kopi tilmkdp@sum.dk

Den nuv√¶rende bekendtg√łrelse (BEK nr. 469 af 23. maj 2016) om ret til sygehusbehandling m.v.

* * *
LGBT Danmark indsendte den 1. august 2016 en h√łringsskrivelse med anbefaling om, at ventetidsgarantien ogs√• b√łr g√¶lde for k√łnsskifteoperation.

* * *
Den 30. september 2016 offentliggjorde Sundheds- og √¶ldreministeriet den nye bekendtgørelse – BEK nr. 1207 af 22. september 2016 – om ret til sygehusbehandling m.v.
Ministeriet fulgte ikke LGBT Danmarks anbefaling.
K√łnsskifteoperation er derfor fortsat ikke omfattet af ventetidsgarantien.

* * *
H√łringsportalen om h√łringen om udkast til de to nye bekendtg√łrelser.
H√łringsportalen om h√łringen om udkast til den nye vejledning.

Folketingets journal med orientering om h√łringen. Sundheds- og √Üldreudvalget, Alm. del 2015-16: Bilag 621.
H√łringsbrev med omtale af h√łringen, h√łringsfristen og fresendelse af h√łringsskriveler mm. hos Folketinget.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Bekendtg√łrelse om indg√•else af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.
Udkastet i pdf-format hos Folketinget til: Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.