Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning under revision. 28. februar 2010.

Vist 102 gange.
Den nyreviderede specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen, der er opdelt i 35 specialevejledninger med endelig placering af specialfunktioner på landets offentlige og private sygehuse, blev præsenteret den 28. februar 2010. Specialeplanlægning behandles derefter af Folketingets Sundhedsudvalg.

Af interesse for transk√łnnede skal anf√łres f√łlgende:

Specialevejledning for psykiatri.
P√• side 8 anf√łres:
  F√łlgende er h√łjt specialiserede funktioner:
Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation (50 – 60 pt.):
Rigshospitalet

Det betyder, at transk√łnnede, der √łnsker en k√łnsskifteoperation, kun kan f√• foretaget vurderingen p√• Rigshospitalet, hvilket vil sige p√• Sexologisk Klinik. Vurderingen er en betingelse, for at Sundhedsstyrelsen kan tr√¶ffe afg√łrelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til operationen eller gives afslag.
De i parantes anf√łrte tal betyder, at der sk√łnnes at v√¶re 50 – 60 patienter √•rligt.

Specialevejledning for plastikkirurgi
P√• side 1 anf√łres:
  I plastikkirurgi er der f√łlgende hovedopgaver:
Speciel plastikkirurgi: k√łnsskiftekirurgi
P√• side 8 anf√łres om speciel plastikkirurgi:
  k√łnsskifteoperation (10 pt.) – efter visitation fra sexologisk klinik.
Phalloplastik varetages i samarbejde med udenlandsk center:
Rigshospitalet

Det betyder, at k√łnsskifteoperation – b√•de mand til kvinde og kvinde til mand – skal foretages p√• Rigshospitalet, hvilket vil sige p√• Rigshospitalets klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Med hensyn til tildannelse af penis for kvinde til mand kan det foreg√• i samarbejde med et egnet udenlansk center.
Det i parantes anf√łrte tal betyder, at der sk√łnnes at v√¶re 10 patienter √•rligt.

Folketingets journal vedr√łrende specialeplanl√¶gningen. SUU bilag 255 – alm. del 2009-10.

I ¬ß 208 i sundhedsloven anf√łres, at Sundhedsstyrelsen fasts√¶tter krav til lands- og landsdelsfunktioner, herunder til placeringen af lands- og landsdelsfunktioner p√• regionale og private sygehuse. Den nug√¶ldende specialeplanl√¶gning fra Sundhedsstyrelsen er fra 2001.

Sundhedsstyrelsen anf√łre f√łlgende om form√•let med specialeplanl√¶gningen.
  Specialeplanl√¶gning drejer sig om planl√¶gning af sundhedsv√¶senet og herunder opgavefordelingen mellem forskellige sygehustyper og sygehusniveauer.
Form√•let med specialeplanl√¶gning er at medvirke til, at forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering sker med h√łj faglig kvalitet, helhed i patientforl√łbene og under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse. Specialeplanl√¶gningen skal desuden fremme, at der sker den n√łdvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling samt uddannelse mhp. fortsat opretholdelse og udvikling af sundhedsv√¶senets ydelser. Endelig skal specialeplanl√¶gningen tilgodese, at sundhedsydelser af h√łj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse leveres s√• t√¶t p√• patienten som muligt. Specialeplanl√¶gningen skal sikre den n√łdvendige planl√¶gning, koordination og samarbejde mellem sundhedsv√¶senets parter for at fremme dette form√•l.

Den 22. juni 2010 blev specialplanl√¶gningen i dens endelige form fremlagt af Sundhedsstyrelsen. Den tr√¶der l√łbende ikraft frem til den 1. januar 2011.