Spgsm. 1276 af om 10. maj 2021 om klager over sprogbrug over for transk√łnnede personer hos CKI, Kbh. hhv. Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling. Svar 1. juli 2021.

Vist 35 gange.

Sundhedsudvalget stillede den 10. maj 2021 sp√łrgsm√•l nr. 1276 – Alm. del. Samling: 2020-21 – om klager over sprogbrug over for transk√łnnede personer hos Center for K√łnsidentitet henholdsvis hos Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling i strid med god forvaltningsskik til sundhedsminister Magnus Heunicke, der svarede den 1. juli 2021.

Sp√łrgsm√•l
Har der de seneste √•r forekommet klager over Afdeling for K√łnsidentitet hhv. Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, Rigshospitalet, som omhandler sprogbrug over for transk√łnnede personer i strid med god forvaltningsskik, hvorefter myndigheder skal optr√¶de venligt og hensynsfuldt og p√• en m√•de, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning? Hvad kan ministeren i givet fald oplyse, om klagernes antal, indhold og afg√łrelser?

Svar
Sundhedsministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, som oplyser f√łlgende:

‚ÄĚRegion Hovedstaden v√¶gter det respektfulde m√łde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle h√łjt og har stort fokus p√• utilsigtede h√¶ndelser og l√¶ring. Alle patienter og p√•r√łrende skal f√łle sig ventede og velkomne i deres m√łde med sundhedsv√¶senet i Region Hovedstaden, herunder p√• Rigshospitalet. Det inkluderer selvsagt, at alle skal opleve, at der bliver talt p√• en ordentlig og respektfuld m√•de.

Det kan generelt oplyses, at Styrelsen for Patientklager behandler klagesager, men alene har kompetence til at udtale kritik vedr√łrende den sundhedsfaglige behandling.
Klager om sprogbrug vil som regel ikke omfattes af denne kompetence og vil blive oversendt fra styrelsen til det respektive hospitals videre behandling, i dette tilfælde Rigshospitalet. Derudover modtager Rigshospitalet også klager direkte fra patienter.
Klagerne bliver n√¶rmere unders√łgt med ledelsen p√• den relevante afdeling, hvorefter borgeren modtager svar fra direktionen indeholdende eventuel klagevejledning.

Rigshospitalet har foretaget s√łgning i hospitalets administrative system med henblik p√• frems√łgning af klager over Center for K√łnsidentitet og Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, omhandlende sprogbrug de seneste par √•r. Nedenst√•ende sager er fremkommet ved denne s√łgning:

  2019 2020 2021
Center for K√łnsidentitet     1
Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 1 3 1

Patienter har krav p√•, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under ud√łvelsen af deres erhverv erfarer eller f√•r formodning om ang√•ende helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger jf. Sundhedslovens ¬ß 40, stk. 1. Det kan oplyses, at klager i h√łj grad forekommer i relation til konkrete patientforl√łb, og at de s√•ledes indeholder personf√łlsomme oplysninger. Det er derfor ikke muligt at g√• n√¶rmere ind i klagernes indhold.

Vedr. fokus p√• LGBT+ personers m√łde med sundhedsv√¶senet
Region Hovedstaden besluttede med Budgetaftale 2020 f√łlgende:
‚ÄĚSundhedsv√¶snet skal have respekt for det enkelte menneske. Partierne bag aftalen er enige om, at der er behov for opm√¶rksomhed p√• LGBT+ personer, som skal m√łdes med respekt og uden fordomme p√• vores hospitaler. Derfor igangs√¶tter partierne et arbejde med inddragelse af organisationer p√• omr√•det, sundhedsprofessionelle samt deres faglige organisationer og regionsr√•dets politiske partier. Arbejdet skal skabe dialog og et f√¶lles billede af LGBT+ personers m√łde med sundhedsv√¶senet og komme med bud p√•, hvordan dette kan forbedres og styrkes.‚ÄĚ

P√• baggrund af ovenst√•ende holdt Region Hovedstaden tirsdag den 1. juni 2021 et dialogm√łde om LGBT+ personers m√łde med sundhedsv√¶senet. Form√•let med m√łdet var at skabe dialog og samle inspiration til, hvordan LGBT+ personers m√łde med sundhedsv√¶senet kan styrkes og forbedres.

Der var p√• m√łdet en dialog og udveksling af id√©er om, hvordan man i f√¶llesskab kan styrke det respektfulde m√łde, s√• alle parter oplever en positiv kontakt og f√łler sig velkommen. P√• m√łdet deltog en r√¶kke relevante interesseorganisationer, sundhedsprofessionelle fra Region Hovedstadens hospitaler og politikere fra regionsr√•det mfl.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens bidrag.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.