Spgsm. 227 den 15. november 2019 om studiet ”Normalizing Gender Dysphoria is Dangerous and Unethical”. Svar 20. december 2020.

Vist 121 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 15. november 2019 efter ønske fra Liselott Blixt (DF) spørgsmĂĽl 227 – Samling: 2019-20 – om Sundhedsstyrelsens holdning til studiet: ”Normalizing Gender Dysphoria is Dangerous
and Unethical” [Normalisering kønsdysfori er farligt og uetisk], til sundheds- og ĂŚldreminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 20. december 2020.

Spørgsmület
Hvad er Sundhedsstyrelsens holdning til studiet: ”Normalizing Gender Dysphoria is Dangerous and Unethical?
http: // www. acpeds.org /normalizing-gender-dysphoria-is-dangerous-and-unethical?
https://acpeds.org/press/normalizing-gender-dysphoria-is-dangerous-and-unethical
[URL’en er ĂŚndret til den anførte. 4. juli 2020. Tina Thranesen]
Svar
Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst følgende:

”I artiklen ’Gender Dysphoria in children’ fra november 2018 anvendes betegnelsen kønsdysfori, og der henvises til DSM-5 manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), som er den amerikanske kodemanual for psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen finder anvendelsen af betegnelsen kønsdysfori stigmatiserende, og betragter ikke kønsidentitetsforhold som en psykisk lidelse.”

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.