Spgsm. 52 den 23. oktober 2018 om involvering af organisationer i planlÌgningen af konferencen den 30. januar 2019 vedrørende variation i kønskarakteristika. Svar 5. december 2018.

Vist 66 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 23. oktober 2018 efter ønske fra Stine Brix (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) spørgsmĂĽl 52 – Samling: 2018-19 – om hvorfor ministeren ikke har involveret menneskerettigheds- og interkønsorganisationer sĂĽsom Intersex Danmark og Amnesty International i planlĂŚgningen af konferencen den 30. januar 2019 vedrørende variation i kønskarakteristika, til sundhedssminister, Ellen Trane Nørby, der svarede den 5. december 2018.

Spørgsmül
Vil ministeren begrunde, hvorfor ministeren ikke har involveret menneskerettigheds- og interkønsorganisationer süsom Intersex Danmark og Amnesty International i planlÌgningen af konferencen den 30. januar 2019 vedrørende variation i kønskarakteristika, og hvordan vil man sikre, at de menneskeretlige perspektiver bliver taget med i betragtning under konferencen?

Svar
Ministeriet har til brug for min besvarelse af spørgsmület indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen oplyser følgende:

”Sundhedsstyrelsen er i gang med planlægning af Konferencen vedrørende variationer i kønskarakteristika. Konferencen vil omhandle sundhedsfaglige forhold som aktuelle behandlingsmuligheder, forskning og psykologiske aspekter af behandling mm.

Vi er aktuelt i gang med udarbejdelse af program for konferencen. I den forbindelse har vi inddraget büde fagfolk og organisationer pü omrüdet. Heriblandt har vi taget kontakt til relevante patientforeninger samt Amnesty International og Intersex Danmark, som vi vil drøfte indholdet af konferencen med samt anmode om forslag til emner og oplÌgsholdere.

Vi håber desuden på deltagelse fra en bred kreds af mennesker med interesse for den sundhedsfaglige indsats, herunder mennesker med variationer i kønskarakteristika, pårørende, fagfolk, interesseorganisationer, beslutningstagere m.v.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmületog svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.