Sverige. Voksne m√• selv bestemme deres fornavn uanset navnets k√łnskarakter fastslog Regeringsr√§tten i Stockholm den 28. september 2009.

Vist 399 gange.

Sverige
Sverige
Regeringsretten i Stockholm afsagde den 28. september 2009 dom om, at voksne, myndige personer selv m√• bestemme deres fornavn, uanset hvilket k√łn de har, og uanset hvilket k√łn fornavnet betegner.

Krav mm.
Skatteverket p√•st√•r, at Regeringsr√§tten omst√łder Kammarr√§ttens dom og √łnsker Skatteverkets afg√łrelse stadf√¶stet. Til st√łtte for sin p√•stand har Skatteverket bl.a. anf√łrt f√łlgende.
Kammarr√§tten i G√∂teborg har i dommen den 15. oktober og den 14. november 2001 (Sag nr. 1426-2001 og 2053-2001) bed√łmt, at Malin og Kristina er uegnede fornavne for en mand.
Kammarr√§tten i Sundsvall fundet, at AA var berettiget til at tilf√łje fornavnet Madeleine.
To kammarr√§tter har s√•ledes v√¶ret uenighed i n√łjagtig samme sp√łrgsm√•l, nemlig om en voksen person i henhold til ¬ß 34 navneloven (1982:670) skal kunne anmelde tilf√łjelse af et fornavn som traditionelt b√¶res af personer af det modsatte k√łn.
Usikkerheden ber√łrer et stort antal sager.

AA afviste anken og fremf√łrte bl.a. f√łlgende.
Lovtekstens ordlyd er ikke en hindring for, at et navn, der if√łlge Skatteverket anses for at v√¶re af “kvindelige natur”, godkendes som fornavn for en mand eller vice versa.
I forarbejderne til loven findes ikke noget, der kan betragtes som en hindring for, at en voksen person kan f√• et fornavn alene p√• grund af sit k√łn. Den del af forarbejdet til loven, som vedr√łrer til k√łn refererer til en anden situation.
Der er heller ikke nogen samfundsm√¶ssige hensyn at tilgodese i bed√łmmelsen, n√•r voksne mennesker ans√łger om at √¶ndre eller tilf√łje fornavne.
Praktiske og hensigtsmæssige grunde taler også imod det, idet Skatteverket vil spares for en stor arbejdsbyrde med at skulle vurdere, om et fornavn har en kvindelig, mandlig eller unisex karakter.
Personer skal kunne f√• det navn, de √łnsker, uden hensyn til deres k√łn.

Regeringsr√§ttens begrundede afg√łrelse
AA har til Skatteverket anmeldt, at han √łnskede sine to f√łrste navne E… J… slettet og √łnskede at tilf√łje fornavnet Madeleine.
Af 34 ¬ß i navneloven fremg√•r klart, at et bestemt navn ikke kan godkendes, hvis det kan virke anst√łdeligt, kan medf√łre ubehag for dem, der b√¶rer det, eller hvis det af anden grund ikke er egnet som fornavn. Udgangspunktet er derfor, at et navn kan godkendes, medmindre et af de anf√łrte kriterier er til stede.
Madeleine er et almindeligt fornavn. Navnet kan i sig selv ikke v√¶kke anst√łd. Navnet, som AA har valgt, kan heller ikke forventes at medf√łre ubehag for ham.
Sp√łrgsm√•let er om den omst√¶ndighed, at navnet Madeleine traditionelt b√¶res af kvinder, g√łr, at Madeleine er uegnet som fornavn til en mand.
Valget af fornavn er en s√• personlig sag, at den enkelte skal have en omfattende valgfrihed. Det g√¶lder is√¶r i tilf√¶lde, hvor en voksen, myndig person √łnsker at √¶ndre, eller som i dette tilf√¶lde, at tilf√łje et fornavn. Regeringsr√§tten finder, at der ikke er grund til at tro, at navnet Madeleine vil medf√łre ulempe for AA.
Derfor afvises anken.

Regeringsrättens dom
Dok. ID 78.389
Sag nr. 2893-09

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten. Tina Thranesen.

Svensk dom af 28. september 2009 fastsl√•r, at voksne selv m√• bestemme deres fornavn uanset navnets k√łnskarakter.

* * *
Den svenske navnelov.
§ 34 lyder:
Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

På dansk:
Et fornavn kan ikke godkendes, hvis det kan v√¶kke anst√łd eller m√• antages at f√łre til ubehag for den, som skal b√¶re navnet, eller hvis det af anden grund ikke er egnet som fornavn.