Akkrediteringsstandarder for sygehuse Ikke gældende.

Vist 118 gange.
Titel Akkrediteringsstandarder for sygehuse
Version 2. version
Udfærdiget af Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet
Udgivet August 2012
Sprog Dansk
Antal sider 213

Ikke gældende.
I √łkonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner blev det besluttet, at akkreditering af offentlige sygehuse skulle udfases og afsluttes ved udgangen af 2015.

Udvalgte citater
Patientinddragelse
2.1.2 Patientens og p√•r√łrendes inddragelse i beslutninger vedr√łrende behandlingen
Standard: Sygehuset planl√¶gger og gennemf√łrer behandlingen med patienten og p√•r√łrende som partnere.
Standardens form√•l: At patienters og p√•r√łrendes viden, √łnsker, behov og kendskab til egen situation eftersp√łrges og anvendes i behandlingsforl√łbet, og at de kan f√• indflydelse og mulighed for at handle aktivt i forhold til behandling og h√•ndtering af egen sygdom, med respekt for at hensynet til patienten er det overordnede m√•l.
Indhold: Sundhedslovgivningen fastsl√•r patienters ret til at blive inddraget i beslutninger vedr√łrende deres egen behandling. Der er dokumentation for, at brugerinvolvering skaber mere patientcentrerede l√łsninger, fremmer livskvalitet og tilfredshed men ogs√• for, at det kan medf√łre bedre sundhedsfaglig kvalitet/behandlingsresultat, effektivitet og patientsikkerhed.

Partnerskab handler ikke kun om at give patienten valgmuligheder og mulighed for at bestemme. Det handler ogs√• om, at patienten og behandleren sikrer sig f√¶lles udgangspunkt ved, at patienten stiller sp√łrgsm√•l, forst√•r sin sygdom, bidrager med viden om egen situation og aktivt tager del i behandlingen. Det handler ikke om, at den professionelle kan overdrage sit ansvar til patienten.

Den sundhedsprofessionelle kommer med viden om diagnose, prognose og behandlingsmuligheder; patienten kommer med viden om sin livssituation og med sine oplevelser og pr√¶ferencer. Tilsammen f√łrer dette til en beslutning om behandling, som lever op til, at “Kvalitet er at give den behandling, patienten har behov for, p√• en m√•de og p√• det tidspunkt, patienten √łnsker det”. Inddragelse af p√•r√łrende skal ske i respekt for patientens ret til at beslutte, hvem der skal informeres og inddrages og med respekt for den p√•r√łrendes √łnsker.

Sygehusets indsats for aktiv inddragelse af patienter og p√•r√łrende tager udgangspunkt i en overordnet politik for dette.

DDKM foreskriver ikke en bestemt metode til at gennemf√łre intentionerne i denne standard. Man kan fx benytte metoderne F√¶lles Beslutningstagen (Shared Decision Making) og Patientbeslutningsst√łtte (Patient Decision Aids).

Sygehuset skal ud over den overordnede politik have retningslinjer, der beskriver en række konkrete situationer (indikator 2).

Anvendelsesområde Hele sygehuset
Trin 1. Indikator 1: Sygehuset har en politik for, hvorledes man aktivt inddrager patienter og p√•r√łrende som partnere ved planl√¶gning og gennemf√łrelse af behandlingen.
Trin 2. Indikator 2: Politikken suppleres med retningslinjer, der beskriver håndteringen af:
  1. Inddragelse af unge under 15 år samt gruppen af 15-17-årige
  2. Specielle forhold reguleret i psykiatrilovens bestemmelser
  3. Forholdsregler der tilgodeser patientkategorier, som ikke selv kan tage stilling ‚Äď eksempelvis bevidstl√łse og demente patienter
  4. Forholdsregler, der tilgodeser patientkategorier med h√łre- og formuleringshandicap
  5. Forudgående fravalg livsforlængende behandling
  6. livsforlængende behandling
  7. Information og inddragelse af p√•r√łrende med respekt for patientens rettigheder til fortrolighed om helbredsoplysninger
  8. P√•r√łrendes selvst√¶ndige rettigheder til generel information om sygdommen

Trin 3. Indikator 3: Sygehuset planl√¶gger og gennemf√łrer behandlingen med patienten og p√•r√łrende som partnere i overensstemmelse med sin politik.
Trin 4. Indikator 4: Sygehuset har m√•l for kvaliteten af inddragelsen af patienter og p√•r√łrende som partnere og vurderer mindst to gange i l√łbet af en tre√•rsperiode, om m√•let/m√•lene er n√•et. Vurderingen kan baseres p√• kvantitative eller kvalitative metoder eller p√• en kombination af disse.
Trin 5. Indikator 5: Sygehuset har gennemf√łrt tiltag for at forbedre kvaliteten af inddragelsen af patienter og p√•r√łrende som partnere. Effekten af tiltagene er vurderet, og man har enten konkluderet, at de havde den √łnskede effekt, eller man har igangsat nye korrigerende tiltag. Indikatoren er ikke relevant, hvis sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsm√•l.