Ægteskabsbekendtgørelsen - BEK nr. 289 af 20. marts 2019.
Ægteskabsbekendtgørelsen - BEK nr. 289 af 20. marts 2019 om indgÃ¥else af ægteskab - er udstedt i medfør af lov om ægteskabs indgÃ¥else og opløsning af Børne- og Socialministeriet med ikrafttrædelse den 1. april 2019. Bekendtgørelsen indeholder en række overordnede formelle og administrative ...
Vis forekomsten