Gratis entre til et diskotek mod at møde op i stiletter er i strid med ligestillingsloven, konstaterede LigebehandlingsnÌvnet den 5. september 2012 i afgørelse nr. 337/2012. KEN nr. 10007.
Den 5. september 2012 traf LigebehandlingsnÌvnet afgørelse om, at det var en overtrÌdelse af lov om ligestilling af mÌnd og kvinder, da et diskotek tilbød gratis entrÊ til gÌster, der mødte op i stiletter, idet der utvivlsomt var tale om et tilbud, der i al vÌsentlighed var rettet mod kvinder. ...
Vis forekomsten