Trans - et nyt socialfagligt videns- og indsatsomrüde? - En socialkonstruktivistisk analyse af mødet mellem Københavns Kommune og byens transkønnede borgere. 21. december 2011.
Den 21. december 2011 afleverede Anne Foged og Jan E. K. Pedersen deres balchelorprojekt om "de udfordringer Københavns transkønnede befolkning lever med". Herunder gengives starten af afsnit 1 "Indledning", afsnit 5 "Konklusion" og afsnit 6 "Forslag til social indsats". 1 Indledning "Trans, hvad for noget?" ...
Vis forekomsten