L. mod Litaun - Application no. 27527/03 - Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne fü tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre ...
Vis forekomsten