R og F mod the United Kingdom - Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men ...
Vis forekomsten