L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne ...
Vis forekomsten
B 85. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag B 85 - om behandling af transpersoner. Forhandlingerne startede kl. 2037 og sluttede kl. 2120. Forud var der 1. behandling af lovforslag L 182 og 1. behandling af lovforslag L 189. De enkelte partiers holdning til beslutningsforslaget ...
Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmĂŚnd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmül 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmül om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi ...
Vis forekomsten
Høring den 23. juni 2021 om lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fastsÌttelse af transpersoners forÌldreskab og navneÌndring for transpersoner.
Social- og Ældreministeriet sendte den 23. juni 2021 udkast til forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner) i høring. Samtidig ...
Vis forekomsten
LGBTfamilie. Informationshjemmeside. 1. marts 2023.
PĂĽ hjemmesiden, der lanceredes den 1. marts 2023, samles information om familiedannelse inden for det familieretlige og sundhedsretlige omrĂĽde sĂŚrligt mĂĽlrettet LGBT+ personer. Udviklingen af hjemmesiden skete i samarbejde mellem Familieretshuset, LGBT+ Danmark og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Drift af ...
Vis forekomsten