Navnebekendtgørelsen. BEK nr.1543 af 19/12/2022.
Bekendtgørelse om navne (Navnebekendtgørelsen) - BEK nr. 1543 af 19/12/2022 - er udstedt i medfør af af navneloven. Bekendtgørelsen indeholder ikke noget om transpersoners navneforhold. IkrafttrÌdelse m.v. § 23. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. januar 2023. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 359 af 22. ...
Vis forekomsten