Da Karl blev Karla: En dansk lĂŚges bedrift
Forfatterens forord "Den danske offentlighed er gennem de sidste müneder flere gange blevet gjort bekendt med, at der her i København er blevet foretaget behandlinger af mennesker, der i visse henseender ikke er helt som vi andre, der jo almindeligvis gør krav pü at kaldes normale. Specielt i 2 tilfÌlde ...
Vis forekomsten