Børn & Familie i Ankestyrelsen
Børn & Familie, der er en del af Ankestyrelsen, behandler klagesager, der har med børn og familie at gøre, spænder fra adoption til anbringelser, fra faderskab til forældremyndighed. De kan også handle om økonomi – ydelser og bidrag – eller om, hvilket navn barnet kan få. Det er også her, du kan ...
Vis forekomsten