Høring den 23. juni 2021 om lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fastsÌttelse af transpersoners forÌldreskab og navneÌndring for transpersoner.
Social- og Ældreministeriet sendte den 23. juni 2021 udkast til forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner) i høring. Samtidig ...
Vis forekomsten