B 62. Bilag 4. Spgsm. 3. LGBT komiteens skrev den 4. april 2023 til Sundhedsudvalget om at stemme nej til beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür. Svar 25. maj 2023.
LGBT komiteen sendte den 4. april 2023 en skrivelse til Sundhedsudvalget med en henstilling om, at Folketinget forkaster beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür. Samtidig fremførte LGBT komiteen, at bemÌrkningerne til beslutningsforslaget er ...
Vis forekomsten