Kommissionsberetning - COM(2013) 861 - af 6. december 2013 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mÌnd og kvinder i forbindelse med beskÌftigelse og erhverv.
Beretning den 6. december 2013 - COM(2013) 861 - fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rüdet * * * Beretningen i pdf-format hos EurLex. * * * Afsnit 3, punkt 4. Vedrører bl.a. kønsskifte Afsnit 3.4. Vedrører alene kønsskifte * * * Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rüdets direktiv ...
Vis forekomsten