Danmarks Statistik
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. ...
Vis forekomsten
Social- og Indenrigsministeriet.
Under Social- og Indenrigsministeriet hører bl.a. statsforvaltningerne, overvügning af dansk og international økonomi, tilsyn med kommunerne og regionerne, Danmarks Statistik, Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) og Ankestyrelsen. Bl.a. følgende love henhører under ministeriet: CPR loven og ...
Vis forekomsten
R 12. Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
R 12 - Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Trine Bramsen (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2022 – Bilag 51. Samling 2021-22. Perspektiv- og handlingsplan 2022 har på siderne 17 (pdf-side 21) til 19 (pdf-side 23) et særskilt ...
Vis forekomsten