Akkrediteringsstandarder for sygehuse Ikke gĂŚldende.
Ikke gÌldende. I økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner blev det besluttet, at akkreditering af offentlige sygehuse skulle udfases og afsluttes ved udgangen af 2015. Udvalgte citater Patientinddragelse 2.1.2 Patientens og pürørendes inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen ...
Vis forekomsten