B 62. Bilag 8. Spgsm. 6. LGBT+ Danmarks skrivelse til Sundhedsudvalget med overblik over behandlingstilbuddet og gennemgang af beslutningsforslaget. Svar 30. maj 2023.
LGBT+ Danmark havde den 25. maj 2023 foretrÌde for Sundhedsudvalget vedrørende beslutningsforslag B 62 "Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür" og afleverede herunder deres skrivelse med "Overblik: Behandlingstilbuddet for ...
Vis forekomsten