Rapport om bl.a. opfordring til oplysning om LGBTI-spørgsmül i skolernes lÌreplaner og bekÌmpelse af transfobi - P8_TA(2015)0312 - vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. september 2015.
Europa-Parlamentet vedtog den 9. september 2015 en rapport – P8_TA(2015)0312 – om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse. I rapporten er der flere transrelevante punkter. Herunder gengives rapportens transrelevante punkter. der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. ...
Vis forekomsten