Folketinget
Folketinget er sammen med den regerende monark den lovgivende magt i Damark. Monarkens rolle er i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen. Folketinget består af 179 medlemmer valgt for maksimalt fire år. Heraf er to valgt ...
Vis forekomsten