FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
Foreningen har til formül at forbedre levevilkürene for transkønnede børn i Danmark. Det sker gennem oplysning (udarbejdelse af hjemmeside, pjecer mv.) og politisk arbejde, i tÌt koordination med LGBT og andre relevante aktører i Danmark. Foreningen vil ogsü fungere som et støtteforum og medvirke til ...
Vis forekomsten
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn's bemærkninger af 17. april 2017 om udkastet fra SST til vejledning om kønsidentitetsforhold.
E-mail af 17. april 2017 fra FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn med bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. FSTB's e-mail og bemærkninger gengives herunder. * * * Fra: foreningen FSTB ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 18. april 2017 til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Skrivelse med bemÌrkninger af 18. april 2017 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. LGBT Danmarks skrivelse gengives herunder. * * * Den 18. april 2017. Til Sundhedsstyrelsen Vedr.: ...
Vis forekomsten
FSTB's høringsskrivelse af 14. juli 2017 med bilag til SST’s høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte 14. juli 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen og den 7. august 2017 en kopi til Sundheds- og ...
Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 31. juli 2017 til SST's høringsudkast af 2. juni 2017 til: Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2017 sin høringsskrivelse til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling" til Sundhedsstyrelsen med kopi til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundheds- og Ældreudvalget. ...
Vis forekomsten
FAQ om kønsidentitet. Sundhedsstyrelsen den 26. september 2017.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 26. september 2017 en rÌkke spørgsmül med tilhørende svar (FAQ) med relation til Vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017, som blev offentliggjort samme dag FAQ om kønsidentitet Som person eller pürørende til ...
Vis forekomsten
B 87. Bilag 1. Spgsm. 1. Intersex Danmarks høringsskrivelse af 12. februar 2019 om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed. Svar 11. april 2019.
Intersex Danmark indgav den 12. februar 2019 en høringsskrivelse til beslutningsforslaget - bilag 1. - samling 2018-19. Ligestillingsudvalget stillede den 5. april 2019 spgsm. 1 - samling 2018-19 - om at kommentere høringsskrivelsen til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 11. april 2019. ...
Vis forekomsten
Spgsm. 16 den 29. oktober 2019 om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold. Svar 26. november 2019.
Ligestillingsudvalget stillede 29. oktober 2019 spørgsmül 16 - Samling: 2019-20 - om offentlige tilbud til børn og unge under 18 ür med behov for udredning og behandling vedr. kønsidentitetsforhold, og hvor mange børn og unge under 18 ür der ürligt benytter sig af disse tilbud, til sundheds- og ...
Vis forekomsten
FSTB's skr. (LIU bilag 32) af 26. november 2019 til Ligestillingsudvalget om, at de fleste børn og unge transpersoner vÌlger nye navne fra unisexlisten.
Henvendelse fra FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn til Ligestillingsudvalget om, at langt de fleste børn og unge transpersoner vÌlger nyt navn fra unisexlisten. Henvendelsen er foretaget i forlÌngelse af social og indenrigsminister Astrid Krag svar pü spørgsmül 14. Ligestillingsudvalget ...
Vis forekomsten
FSTB's skr. (LIU bilag 33) af 27. november 2019 til social og indenrigsminister Astrid Krag om fra hvilken navneliste børn og unge vÌlger navn ved navneskift.
FSTB - foreningen for Støtte til Transkønnede Børn skrev dateret den 27. november til social og indenrigsminister Astrid Krag med kopi til Ligestillingsudvalget med spørgsmül om fra hvilken navneliste, børn og unge vÌlger navn ved navneskift, og hvor mange, der vÌlger fra de forskellige lister. ...
Vis forekomsten
Børn og unges ret til at skifte juridisk køn. Spgsm. derom den 27. oktober 2021 fra LGBT Komiteen og FSTB til indenrigsministeren. Svar 9. november 2021.
LGBT komiteen og FSTB– foreningen for støtte til transkønnede børn skrev den 27. oktober 2021 til indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek med fire konkrete spørgsmål om, hvad der har fået regerigen til at tøve med et lovforslag om børn og unges adgang til juridisk kønsskifte. Indenrigsminister, Kaare ...
Vis forekomsten
LGBT komiteen skrev den 14. nov. 2021 til LIU og BOU om regeringens arbejde med udarbejdelsen af et lovforslag om børn og unges adgang til at skifte juridisk køn.
LGBT komiteen sendte den 14. nov. 2021 en skrivelse til Ligestillingsudvalget (LIU) og Indenrigs- og Boligudvalget (BOU) foranlediget af, at indenrigsminister Kaare Dybvad Bek i sit svar på henvendelse fra LGBT komiteen og FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn reelt ikke svarede på de ...
Vis forekomsten
Indenrigsudvalget modtog den 28. februar 2023 deputation fra LGBT+ Danmark, Børns Vilkür og FSTB Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn vedr. lovgivning om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür.
Under Indenrigsudvalgets møde den 28. februar 2023 kl. 1500 var der som punkt: 1. Modtagelse af deputation fra: a) LGBT+ Danmark, Børns Vilkür og FSTB Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn vedr. lovgivning om juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 ür. * * * Folketingets journal med ...
Vis forekomsten
B 62. Bilag 2. Spgsm. 2. FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn skrev den 23. marts 2023 til Sundhedsudvalget, at beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür havde baggrund i nogle bedagede videnskabelige artikler fra forrige ürhundrede. Svar 25. maj 2023.
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn sendte dateret den 23. marts 2023 en skrivelse til Sundhedsudvalget med med bemÌrkninger om beslutningsforslag B 62 om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 ür. Den 4. maj 2023 stillede Kim Edberg Andersen (NB), Peter ...
Vis forekomsten
Tre unge under 18 ür har füet juridisk kønsskifte i december 2023. Artikel den 22. december 2023 derom af Helge Sune Nymand, Forperson fpr FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn.
Af Helge Sune Nymand. Den 22. december 2023. 2023 blev üret hvor de første børn og unge i landet kunne gøre brug af deres ret til at skifte de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, sü de ogsü i juridisk forstand kan fremstü som det køn de er. Det skete fredag den 8. december, hvor to unge mÌnd pü henholdsvis ...
Vis forekomsten