Wena og Anita Parry mod the United Kingdom - Application no. 42971/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den EuropÌiske Menneskerettighedsdomstol sagen Wena og Anita Parry mod the United Kingdom - Application no. 42971/05 - som grundløs. Klagerne, Wena og Anita Parry var begge britiske statsborgere født i 1939 og 1940 og bosiddende i Port Talbot, England. De blev gift i 1960 og ...
Vis forekomsten