B 10. Spgsm. 5 den 16. november 2021 om justering af beslutningsforslaget for evt. at implementere det i den grønlandske lovgivning. Svar den 25. november 2021.
Retsudvalget stillede den 16. november 2021 pü foranledning af Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) spørgsmül nr. 5 - Samling: 2021-22 - om regeringen agter at spørge Grønlands Selvstyre, om de, hvis beslutningsforslag B 10 vedtages, ønsker, at Ìndringen af straffeloven ogsü skal gÌlde for Grønland, til ...
Vis forekomsten