ProcesbevillingsnÌvnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret i sag om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold.
14 NOV 2023 PROCESBEVILLINGSNÆVNET Om betydningen af juridisk kønsskifte i forbindelse med afsoningsforhold. Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2023 (BS-9354/2022). Personen, som var ...
Vis forekomsten