Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets sagsomrüder er bl.a.: Dagtilbud til børn inden skolestart, sociale forhold, herunder hjÌlp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fÌllesskaber m.v., ...
Vis forekomsten
L 55. Tidsplan.
Tidsplan for L 55 Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort. Tidsplanen hos Folketinget. ...
Vis forekomsten
L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. Høringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bemÌrkninger til LGBT Danmarks høringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.
Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll kommenterede den 20. januar 2017 høringsskrivelsen af 19. december 2016 fra LGBT Danmark. Kommentarerne var af en art, at LGBT Danmark har indsendt sin høringsskrivelse nr. 2 med bemÌrkninger og korrektioner til Simon Emil Ammitzbølls kommentarer. LGBT ...
Vis forekomsten
L 55. Bilag 8. Spgsm. 3. Høringsskr. af 21. februar 2017 fra Paul W. Ryan om at bruge en app, NemID og mobiltelefon som billedlegitimation og spgsm. derom til ministeren. Svar 21. februar 2017.
Paul W. Ryan skrev den 21. februar 2017 til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget med bemærkninger til lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – om at udvikle en billedlegitimations app, der via mobiltelefon og NemID kan bekræfte en persons identitet. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget stillede den ...
Vis forekomsten
L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. PrĂŚsentationer fra Herning Kommunes foretrĂŚde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget vedrørede lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – og præsenterede herunder kommunens nuværende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 år (alkokort), og foreslog systemet indført ...
Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og SUU om familieretlige forhold for transmÌnd ifm. assisteret reproduktion.
LGBT Danmark skrev den 27. marts til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) og Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Skrivelsen er registreret hos: Social-, Indenrigs- og ...
Vis forekomsten
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhÌftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne Ìndres, da de indeholder paragraffer, som i dag mü betegnes som forÌldede og sprogligt forkerte. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget ...
Vis forekomsten
Skrivelse om regnbuefamilier den 22. november 2018 i relation til L 90 om Familieretshuset/L 91 om forÌldreansvarsloven, Ìgteskabslovgivningen og andre love til børne- og socialministeren.
LGBT Danmark sendte den 22. november 2018 en skrivelse til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om LGBT-familier i relation til de to fremsatte lovforslag. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget registrerede den 22. november 2018 skrivelsen som bilag 6 til L 90 Forslag til lov om Familieretshuset/som bilag 5 til ...
Vis forekomsten