Adam eller Eva?
En ung mann er uten egen skyld havnet i en av de dype bakevjer som etterfulgte krigens malstrøm. Etter en desperat flukt søker han a bygge opp en ny tilvÌrelse - som kvinne. Med sjelden innsikt og forstüelse skildres den gradvise overgang fra mann til kvinne - fra de første usikre fornemmelser til den dag ...
Vis forekomsten