Bilag 3. Spgsm. 3. Henv. af 19. april 2021 fra Jacob Georg Naur om, at noget tyder pü, at juridisk kønsskifte fører til livsvarige skader. Svar 26. april 2021.
Jacob Georg Naur skrev dateret den 19. april 2021 til Ligestillingsudvalget - B 80. Bilag 2. Samling 2020-21 - om ikke at indføre ret til juridisk kønsskifte for børn. Ligestillingsudvalget stillede den 22. april 2021 spørgsmmül nr. 3 - Alm. del. Samling: 2020-21 - om, at ministeren bedes kommentere ...
Vis forekomsten